Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Hiệp định Paris: Chiến thắng tổng hòa của nhân dân, Đảng CSVN và bạn bè quốc tế

    (VOH) - 40 năm trước, ngày 27/1/1973, Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam được ký kết. Hiệp định đã buộc Mỹ phải thừa nhận độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam, rút hết quân đội Mỹ và chư hầu ra khỏi miền Nam Việt Nam. Đây là cột mốc đánh dấu thắng lợi to lớn, oanh liệt trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc ta; khẳng định sự trưởng thành vượt bậc và những đóng góp to lớn của ngành ngoại giao cách mạng Việt Nam.

    Bộ trưởng Nguyễn Thị Bình (giữa) ký Hiệp định Paris năm 1973 (ảnh tư liệu)

    11 giờ ngày 27/1/1973 - là mốc thời gian quan trọng ghi dấu trong lịch sử của dân tộc ta, ngày ký Hiệp định Paris. Trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của nhân dân Việt Nam, có lẽ chưa có cuộc đàm phán nào kéo dài như Hội nghị Paris. Gần 5 năm, với 202 phiên họp công khai và 24 cuộc gặp riêng, đàm phán Paris là cuộc đấu trí giữa hai nền ngoại giao: Việt Nam và Mỹ. Là thành viên trong đoàn đàm phán lúc đó, ông Phan Nhẫn đã khẳng định: Hiệp định Paris là 1 chiến thắng tổng hòa của ngoại giao nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và sự ủng hộ của bạn bè quốc tế. Hiệp định Paris và cuộc đàm phán Paris đã góp phần phát triển ngoại giao Việt Nam ngang tầm thời đại. Nhân kỷ niệm 40 năm ngày ký kết Hiệp định Paris(27/1/1973 - 27/1/2013), phóng viên Đài TNND TP.HCM phỏng vấn ông Phan Nhẫn - thành viên của Phái đoàn Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tham gia đoàn đàm phám, ký kết Hiệp định Paris:

    Quốc Dũng