[Tin ảnh] Các đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tin liên quan