Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Hội Khoa học kỹ thuật lâm nghiệp TP.HCM tổng kết hoạt động năm 2012

  (VOH) - Sáng 12/1, tại TP.HCM, Hội Khoa học kỹ thuật lâm nghiệp TP,HCM tổng kết hoạt động năm và định hướng hoạt động cho năm 2013.

  Năm 2012, các Chi hội thuộc Hội khoa học kỹ thuật lâm nghiệp TP.HCM đã gắn nhiệm vụ của cơ quan đơn vị với hướng hoạt động của thành hội lâm nghiệp.

  Cụ thể đã tham gia ký kết hợp tác với các ngành, các doanh nghiệp để tư vấn, phản biện các đề tài khoa học lâm nghiệp, tham gia nghiên cứu, quản lý, bảo vệ rừng. Đặc biệt, triển khai thực hiện dự án Bảo vệ đa dạng sinh học của sông Đồng Nai và sông Sài Gòn do tổ chức Terres des Homes của Đức tài trợ đến năm 2015.

  Trong năm 2013, định hướng Hội Khoa học kỹ thuật lâm nghiệp TP.HCM tiếp tục các hoạt động nghiên cứu khoa học, dịch vụ khoa học, thực hiện các đề tài, dự án khoa học công nghệ.v.v...trong khôi phục rừng, bảo tồn và phát triển rừng ngập mặn, rừng ngập phèn, rừng nhiệt đới khác tại TP.HCM cũng như trong vùng. Nhất là phối hợp với các ngành để đào tạo cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững; đẩy nhanh đề tài Nghiên cứu quy hoạch và cải tạo hệ thống cây xanh trên địa bàn TP.HCM.

  Nguyễn Thắng