028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
icon-radio-fm-999-mhz
logo-voh-radio-online
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571

Hội thảo khoa học "Từ chiến thắng Điện Biên Phủ đến chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử - những giá trị trường tồn"

(VOH) - Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ là dấu ấn hào hùng của dân tộc Việt Nam, là điểm tựa dẫn đến chiến dịch thần tốc mùa xuân 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước. Kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và ôn lại truyền thống hào hùng của dân tộc Việt Nam, khẳng định sự lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng và đất nước Việt Nam, Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp cùng Trường Cán bộ thành phố tổ chức hội thảo khoa học “Từ chiến thắng Điện Biên Phủ đến chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử - những giá trị trường tồn” vào sáng nay 5/5, với sự tham gia của nhiều nhà nghiên cứu khoa học.
TS Nguyễn Việt Hùng: “Chiến thắng Điện Biên Phủ là chiến thắng của niềm tin". Ảnh: SGGP

Tại hội thảo, bà Trương Thị Hiền - Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thành phố cho biết, mục đích của hội thảo nhằm khẳng định giá trị trường tồn của chủ nghĩa yêu nước Việt Nam, sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập. Đó còn là sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, ý chí quyết chiến, quyết thắng của các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam anh hùng cũng như sự đoàn kết, ủng hộ của nhân loại tiến bộ. Đồng thời, hội thảo góp phần đánh giá vai trò tác động, ảnh hưởng của chiến thắng Điện Biên Phủ và chiến dịch Hồ Chí Minh đối với những thành tựu to lớn của Cách mạng Việt Nam sau 39 năm thống nhất đất nước, thành tựu của công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế. Bà Trương Thị Hiền khẳng định:

Các ý kiến tham luận tại hội thảo đã tập trung khẳng định quan điểm, tư tưởng, đường lối chiến tranh nhân dân đúng đắn, sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhấn mạnh đến ý nghĩa, tầm vóc thời đại, bài học kinh nghiệm, phát huy các giá trị tinh thần của những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc thời kỳ đổi mới. Đồng thời, khẳng định từ chiến thắng Điện Biên Phủ đến chiến dịch Hồ Chí Minh dẫn đến niềm tin vững bền vào con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội đối với thế hệ trẻ ngày nay.

“Chủ tịch Hồ Chí Minh với chiến thắng Điện Biên Phủ” là chủ đề tham luận của Tiến sĩ Nguyễn Thị Hoa Xinh - Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh TPHCM. Tham luận khẳng định về sự lãnh đạo tài tình của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đó là tầm nhìn xa trông rộng, phát huy sức người, sức của cho chiến dịch Điện Biên Phủ, sự quan tâm; chăm sóc cùng những tình cảm yêu thương của Chủ tịch Hồ Chí Minh với các cán bộ, chiến sĩ tham gia chiến đấu:

Chiến thắng Điện Biên Phủ đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu không chỉ cho cách mạng Việt Nam trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ cứu nước mà còn cho cả sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, đổi mới đất nước hiện nay. Có 3 bài học lớn từ chiến thắng Điện Biên Phủ, đó là: bài học về đoàn kết toàn dân, phát huy sức mạnh toàn dân tộc; bài học về phát huy nội lực, đề cao tinh thần độc lập, tự chủ, tự lực tự cường, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; bài học về sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt, nhạy bén, sáng tạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đề cập đến một trong những nguyên nhân dẫn đến thắng lợi chiến dịch Điện Biên Phủ, Tiến sĩ Nguyễn Việt Hùng - Trưởng Khoa Xây dựng Đảng, Trường Cán bộ thành phố đã nhấn mạnh đến niềm tin của Đảng với dân - niềm tin của dân với Đảng tạo nên sức mạnh của chiến thắng Điện Biên Phủ, đó là chiến thắng của niềm tin. Ngày hôm nay, niềm tin ấy vẫn còn nguyên giá trị trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước:

Phát huy vai trò của Đoàn thanh niên tiếp nối truyền thống và phát huy giá trị chiến thắng Điện Biên Phủ trong thế hệ trẻ, ông Lâm Đình Thắng - Phó Bí thư trường thực Thành Đoàn cho rằng:

Phát biểu tổng kết hội thảo, bà Thân Thị Thư - Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy cho biết: Hội thảo đã nhận 70 bài tham luận tập trung vào 3 nội dung chính: từ giá trị chiến thắng Điện Biên Phủ đến chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, thế giới với Điện Biên Phủ và phát huy tinh thần Điện Biên Phủ trong công cuộc đổi mới. Bà Thân Thị Thư đánh giá cao các bài tham luận của các nhà nghiên cứu tại hội thảo “Từ chiến thắng Điện Biên Phủ đến chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử - những giá trị trường tồn”:

Hội thảo “Từ chiến thắng Điện Biên Phủ đến chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử - những giá trị trường tồn” một lần nữa khẳng định giá trị lịch sử của chiến thắng Điện Biên Phủ và chiến dịch Hồ Chí Minh. Giá trị đó vẫn còn nguyên vẹn và tiếp tục phát huy đến ngày nay trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. 

Minh Hiệp