Hơn 3.400 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày nghỉ lễ thứ tư

Tin liên quan