Hơn 3 triệu xe ôtô được kéo dài thời hạn đăng kiểm

(VOH) – Bộ GTVT vừa trình Chính phủ Dự thảo mới Thông tư sửa đổi bổ sung Thông tư 16 về công tác đăng kiểm.

Dự thảo kiến nghị sửa nhiều quy định về kéo dài chu kỳ đăng kiểm, miễn kiểm định lần đầu cho xe cơ giới mới nhằm giảm tải nhu cầu kiểm định, giảm chi phí xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong quá trình đi đăng kiểm.

Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, số xe được giãn chu kỳ kiểm định sau khi dự thảo sửa đổi, bổ sung Thông tư 16 là khoảng trên 3 triệu xe.

Dự thảo sửa đổi, bổ sung Thông tư 16 mới nhất cũng điều chỉnh chu kỳ kiểm định phù hợp đối với một số loại xe cơ giới tham gia giao thông.

Ôtô chở người các loại đến 9 chỗ không kinh doanh vận tải, chu kỳ đầu thay đổi tăng lên 36 tháng (trước đây 30 tháng), chu kỳ định kỳ 24 tháng (tăng 6 tháng so với trước đây là 18 tháng).

Ôtô sản xuất (từ 7 năm đến 15 năm) chu kỳ đầu và định kỳ là 12 tháng, thời gian sản xuất trên 15 năm chu kỳ đầu và định kỳ là 6 tháng.

Hơn 3 triệu xe ôtô được kéo dài thời hạn đăng kiểm 1
Hơn 3 triệu xe ôtô được kéo dài thời hạn đăng kiểm - Ảnh: TTXVN 

Đối với ôtô chở người các loại đến 9 chỗ có kinh doanh vận tải, quan điểm của phía Cục Đăng kiểm Việt Nam là vẫn giữ nguyên chu kỳ kiểm định.

Dự thảo mới cũng quy định ôtô chở người các loại trên 9 chỗ không còn tính theo loại không cải tạo/cải tạo mà tính theo thời gian sản xuất. Ôtô chở người các loại trên 9 chỗ đã sản xuất từ 15 năm trở lên, chu kỳ kiểm định 3 tháng.

Dự thảo mới nhất Thông tư sửa đổi của Bộ GTVT cũng sẽ đưa vào quy định miễn kiểm định lần đầu cho xe cơ giới mới, chưa qua sử dụng (có năm sản xuất không vượt quá 1 năm, tính từ năm sản xuất đến năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận kiểm định).

Năm 2022, Việt Nam có khoảng 455.000 xe mới (theo dự báo gia tăng ôtô hàng năm tại Việt Nam). Cục Đăng kiểm Việt Nam đưa ra con số năm 2023 sẽ có khoảng hơn 500.000 xe mới được miễn kiểm định lần đầu.

Lãnh đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 16 được xây dựng trên cơ sở thống kê, đánh giá từ cơ sở dữ liệu kiểm định, cập nhật kinh nghiệm chu kỳ kiểm định quốc tế, căn cứ vào tần suất hoạt động của xe, môi trường hoạt động, mục đích sử dụng của từng loại phương tiện để có những điều chỉnh chu kỳ hợp lý.

Tin liên quan