Hơn 78.000 tỷ đồng chưa giải ngân do chưa hoàn thiện thủ tục

Tin liên quan