028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
icon-radio-fm-999-mhz
logo-voh-radio-online
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571
Sự kiện:  Chính trị - Xã hội

Hướng đến mục tiêu chấm dứt bệnh lao vào năm 2030

(VOH) - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chấm dứt bệnh lao vừa ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ủy ban Quốc gia về chấm dứt bệnh lao (Ủy ban).

Ủy ban là tổ chức phối hợp liên ngành có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, đôn đốc, điều phối, hướng dẫn các bộ, cơ quan về phòng, chống bệnh lao nhằm chấm dứt bệnh lao vào năm 2030 góp phần bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Hướng đến mục tiêu chấm dứt bệnh lao vào năm 2030

Đeo khẩu trang khi tiếp xúc với nguồn lây sẽ hạn chế nguy cơ nhiễm khuẩn lao. Ảnh: baophapluat

Ủy ban hoạt động và làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Các thành viên Ủy ban Quốc gia làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, có trách nhiệm tham gia đầy đủ các hoạt động của Ủy ban, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban về những nhiệm vụ được phân công.

Chủ tịch Ủy ban lãnh đạo, điều hành hoạt động của Ủy ban; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ủy ban; chủ trì và kết luận các cuộc họp của Ủy ban để triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách về phòng chống lao và các dự án, đề án thuộc kế hoạch, Chương trình hành động Quốc gia về phòng chống lao từng giai đoạn; quyết định những vấn đề thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban thay mặt Chủ tịch Ủy ban chủ trì và điều phối hoạt động chung của Ủy ban khi được Chủ tịch Ủy ban ủy quyền; giúp Chủ tịch Ủy ban trực tiếp điều phối các hoạt động của Ủy ban về triển khai thực hiện các chính sách, các đề án, dự án, kế hoạch, Chương trình hành động Quốc gia về phòng, chống lao từng giai đoạn...

Trong quá trình giải quyết công việc, nếu có phát sinh các vấn đề liên quan đến lĩnh vực của Phó Chủ tịch phụ trách thì Phó Chủ tịch Thường trực chủ động phối hợp để giải quyết. Trường hợp còn những ý kiến khác nhau thì báo cáo Chủ tịch Ủy ban quyết định.

Phó Chủ tịch Ủy ban phối hợp với các thành viên Ủy ban, các Bộ ngành và các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xây dựng chương trình, kế hoạch liên ngành để thống nhất nội dung, biện pháp tổ chức thực hiện việc tuyên truyền vận động phòng, chống lao từ Trung ương đến địa phương, đặc biệt là ở cấp cơ sở, ở cộng đồng dân cư.

Ủy viên Ủy ban tham mưu giúp Chủ tịch Ủy ban xây dựng chương trình công tác và các hoạt động để thực hiện nhiệm vụ liên quan đến công tác phòng, chống lao thuộc phạm vi quản lý của đơn vị mình.

Ủy ban Quốc gia làm việc theo chế độ đề cao trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu, thông qua các phiên họp thường kỳ và đột xuất dưới sự chủ trì của Chủ tịch Ủy ban hoặc Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban khi được ủy quyền.