Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 11- Phỏng vấn bà Nguyễn Thị Thu Hà - Thường vụ Thành ủy - Trưởng Ban tổ chức Thành ủy

    (VOH) - Cùng với cả nước, thành phố Hồ Chí Minh đã và đang tổ chức theo đúng tiến độ và kế hoạch Đại hội Đảng các cấp. Theo đó, 69 Đảng bộ cấp cơ sở của thành phố được chọn thí điểm Đại hội trực tiếp bầu Ban thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư đang được tiến hành. Đánh giá bước đầu về những ưu khuyết điểm của các Đại hội Đảng cơ sở được chọn làm thí điểm trong thời gian vừa qua; cũng như mộtsố vấn đề mà các cơ sở Đảng cần lưu ý, rút kinh nghiệm để tổ chức Đại hội Đảng thành công trong thời gian sắp tới, VOH có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Thị Thu Hà - Thường vụ Thành ủy - Trưởng Ban tổ chức Thành ủy.


    Mai Thảo