Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Khai mạc phiên họp Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo Hội Phật giáo Việt Nam

    (VOH) - Ngày 02/01, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tổ chức phiên họp Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tại Văn phòng II, Trung ương Giáo hội - TP.HCM. Đây là phiên họp thường niên kỳ 2, khóa VII Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhằm tổng kết công tác Phật sự năm 2013, đề ra phương hướng hoạt động năm 2014.

    Phát biểu tại phiên họp, Hòa thượng Thích Chơn Thiện - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết, sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII với sự tu chỉnh Hiến chương của Giáo hội, việc chuẩn bị nội quy, nhân sự, báo cáo hoạt động Phật sự trong năm qua và lập kế hoạch năm 2014 của các chuyên ngành chuyên môn là hoạt động rất quan trọng, quyết định chất lượng thành tựu của những năm tới.

    Hòa thượng Thích Chơn Thiện bày tỏ sự tin tưởng những nét mới trong việc tu chỉnh Hiến chương lần thứ V được ban hành, thành lập 3 ban mới của Giáo hội, việc đăng cai tổ chức Ve-sak Liên Hiệp Quốc 2014 của Giáo hội Phật giáo Việt Nam…sẽ đóng góp vào những thành tựu của dân tộc trong thời đại hội nhập thế giới.

    Lệ Loan