028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
icon-radio-fm-999-mhz
logo-voh-radio-online
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571

Khẩn trương hoàn thiện khung khổ pháp lý các Chương trình mục tiêu quốc gia

(VOH) - Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại cuộc họp Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.

Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương khẩn trương rà soát, hoàn thiện các văn bản trong khung khổ pháp lý của các Chương trình, các thông tư liên quan đến vốn. Đối với tiêu chí phân bổ vốn áp dụng hệ số 1,2 đối với vùng Đồng bằng song Cửu Long sau khi Quốc hội có ý kiến, Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ quyết định.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ.

Về Quyết định phê duyệt danh sách các xã đặc biệc khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu thuộc diện đầu tư của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Phó Thủ tướng giao Ủy ban Dân tộc sớm trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành trong tháng 1/2017.

Đối với việc hướng dẫn Bộ tiêu chí nông thôn mới theo Quyết định 1980/QĐ-TTg, các Bộ khẩn trương có văn bản hướng dẫn gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp chung vào cẩm nang hướng dẫn, làm căn cứ để UBND các tỉnh quyết định thực hiện cụ thể trên địa bàn (hoàn thành trong quý I/2017).

Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu cần đa dạng hóa các nguồn vốn để thực hiện thông qua các hình thức lồng ghép các dự án hỗ trợ có mục tiêu trên địa bàn; huy động vốn đầu tư của doanh nghiệp đối với các công trình có khả năng thu hồi vốn trực tiếp; tăng cường các hình thức xã hội hóa để thu hút đầu tư vào bảo vệ và xử lý môi trường, giao thông nông thôn, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, cung cấp nước sạch, dịch vụ văn hóa - thể thao; công khai các khoản đóng góp của dân, theo nguyên tắc tự nguyện và do hội đồng nhân dân cấp xã thông qua.

Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, sớm cân đối phân bổ nguồn lực và lồng ghép các chương trình khác để thực hiện giảm nghèo theo tiếp cận đa chiều; xây dựng cơ chế để khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn và giảm nghèo.

Về tín dụng, Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước, cấp đủ vốn điều lệ cho các ngân hàng (Ngân hàng Đầu tư, Ngân hàng Phát triển, Ngân hàng Chính sách xã hội…), xây dựng cơ chế chính sách để ngân hàng chính sách huy động nguồn lực.

Phó Thủ tướng yêu cầu công tác truyền thông của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững cần nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền (nhất là truyền thông về nông thôn mới); thực hiện Nghị quyết Liên tịch phối hợp thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và đẩy mạnh các cuộc vận động của các đoàn thể chính trị, xã hội về “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.