028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
icon-radio-fm-999-mhz
logo-voh-radio-online
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571

Kỷ niệm 68 năm ngày thành lập QĐND VN: Nghĩ về Quân đội nhân dân

Có thể nói, trong lịch sử phát triển nhân loại chưa ở đâu có một quân đội như Quân đội nhân dân Việt Nam. Cũng có thể nói, chưa ở đâu trên trái đất này, trả giá cho độc lập dân tộc, toàn vẹn lãnh thổ và phẩm giá con người như dân tộc Việt Nam. Điều ấy đã được lịch sử minh chứng và được cả thế giới công nhận. Thực tế cho thấy, từ khi hình thành nhà nước, bất cứ chế độ xã hội nào cũng phải tổ chức ra quân đội để làm công cụ bảo vệ nhà nước, bảo vệ lãnh thổ. Quân đội nhân dân Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức, rèn luyện và lãnh đạo là Quân đội của nhân dân, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà phục vụ.

Lịch sử 68 năm hình thành và phát triển của Quân đội nhân dân Việt Nam khẳng định: trung với Đảng, hiếu với dân là bản chất cách mạng và truyền thống tốt đẹp của người lính bộ đội cụ Hồ. Như vàng thử lửa, phẩm chất ấy trong gian nan, ác liệt càng ngời sáng. Chiến tranh đã lùi xa mấy mươi năm, đến bây giờ người ta vẫn chưa lý giải hết vì sao một đất nước nghèo nàn lạc hậu, một quân đội người không đông, trang bị vũ khí không hiện đại như dân tộc Việt Nam và Quân đội nhân dân Việt Nam lại đánh thắng những kẻ thù xâm lược to lớn, hùng mạnh đến như vậy.

Trong những ngày này, cả nước ta đang kỷ niệm lần thứ 40 năm trận Điện Biên Phủ trên không - Hà Nội 12 ngày đêm, càng có dịp để bạn bè thế giới hiểu thêm về sức mạnh Việt Nam, Quân đội nhân dân Việt Nam. Có thể có nhiều cách lý giải, nhưng điều chúng ta dễ dàng nhận thấy có những nguyên nhân chính sau đây: Thứ nhất, Quân đội nhân dân Việt Nam là quân đội của nhân dân, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà phục vụ. Đây vừa là bản chất vừa là truyền thống tốt đẹp của quân đội ta. Từ Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân với 34 chiến sĩ, trang bị vũ khí thô sơ tại khu rừng Trần Hưng Đạo do Bác Hồ tổ chức, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Quân đội nhân dân Việt Nam không ngừng lớn mạnh, càng chiến đấu càng trưởng thành, cùng toàn Đảng, toàn dân giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác. Nếu không phải là đội quân từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu thì không thể có đủ sức mạnh để đánh thắng kẻ thù hơn mình gấp trăm lần về vũ khí trang bị và sự giàu có về vật chất. Nếu không phải một đội quân lấy độc lập dân tộc, hạnh phúc của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu thì làm sao có thể có những trận quyết chiến chiến lược như các chiến dịch Điên Biên Phủ (1954), Điện Biên Phủ trên không - Hà Nội 12 ngày đêm (1972), Chiến dịch Hồ Chí Minh, giải phóng Sài Gòn, giải phóng hoàn toàn Miến Nam, thống nhất đất nước (1975)… Thứ hai, các cuộc chiến tranh giải phóng và bảo vệ đất nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh là cuộc chiến tranh nhân dân, toàn dân, toàn diện. Các cuộc chiến tranh chính nghĩa ấy là của toàn dân tộc, chứ không chỉ của riêng quân đội, của người lính. Quân đội nhân dân Việt Nam chỉ là lực lượng nòng cốt. Chúng ta chắc chắn không thể nào quên khí thế hừng hực quyết tâm chiến đấu mỗi khi đất nước có chiến tranh, có kẻ thù xâm lược. Mọi người đều tự nguyện xung phong ra trận. Cuộc đời đẹp nhất là trên trận tuyến đánh quân thù. Đâu có giặc là ta cứ đi. Tất cả cho tiền tuyến. Tất cả vì sự nghiệp giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước. Cả nước là chiến trường, toàn dân là lính… đó không chỉ là những dòng khẩu hiệu mà là ý chí quyết tâm của cả dân tộc. Huy động sức mạnh tổng hợp, cả nội lực và ngoại lực; phát huy truyền thống đánh giặc giữ nước của cha ông, chọn cho mình cách đánh riêng, đó chính là phương châm của Đảng và quân đội ta. Đó cũng chính là một trong những nguyên nhân dẫn đến thắng lợi của sự nghiệp giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Thứ ba, sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và tình yêu thương đùm bọc, giúp đỡ của nhân dân là yếu tố mang tính quyết định cho sự trưởng thành và lớn mạnh của Quân đội nhân dân Việt Nam. Quân đội nhân dân Việt Nam là quân đội của nhân dân, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà phục vụ. Quân đội ấy do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta sáng lập, giáo dục và rèn luyện nên có mục tiêu, lý tưởng cao cả; có chức năng, nhiệm vụ gắn liền với độc lập dân tộc và hạnh phúc của nhân dân. Quân đội ấy từ nhân dân mà ra, được nhân dân coi như con đẻ của mình, cưu mang đùm bọc. Đó là chỗ dựa vững chắc để Quân đội nhân dân Việt Nam trưởng thành, đủ sức hoàn thành trách nhiệm nặng nề mà Đảng và nhân dân giao phó.


Quân đội nhân dân Việt Nam vững bước đi lên - Ảnh minh họa.

Trong đợt sinh hoạt triển khai Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ 4 ( khóa XI) về công tác Xây dựng Đảng, Bộ Chính trị đã đánh giá rất cao về Đảng bộ quân đội nói riêng và quân đội ta nói chung. Có 3 điểm nổi bật. Thứ nhất, Đảng bộ quân đội đoàn kết, ổn định, đang hoàn thành tốt nhiệm vụ, giữ được phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ. Thứ hai, trong quân đội không có tình trạng là có một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống. Thứ ba, Quân đội nhân dân Việt Nam đã phối hợp cùng công an nhân dân và các lực lượng khác để giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo ra môi trường đầu tư lành mạnh. Thật tự hào, Quân đội nhân dân Việt Nam trong thời bình không ngừng rèn luyện, học tập nâng cao sức chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ tổ quốc; chủ động và kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; làm tốt công tác dân vận, tham gia xây dựng cơ sở chính trị, xóa đói giảm nghèo; xung kích phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; kết hợp kinh tế với quốc phòng, góp phần giữ vững ổn định chính trị xã hội, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của đất nước, bảo vệ Đảng, nhà nước, nhân dân và bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa.

Để Quân đội nhân dân Việt Nam hoàn thành sứ mạng nặng nề và vinh quang, Đảng, Nhà nước cần quan tâm hơn nữa xây dựng quân đội ta vững mạnh cả về tư tưởng chính trị và tổ chức. Chăm lo nâng cao chất lượng sống, huấn luyện và học tập của người chiến sĩ là câu chuyện không chỉ của riêng các cấp ủy, chỉ huy trong quân đội mà là của toàn Đảng, toàn dân ta. Có như thế, chúng ta mới góp phần xây dựng quân đội ta ngày càng lớn mạnh, xứng đáng với lời khen của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu: Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

Nhà báo Trần Thế Tuyển