Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Lịch nghỉ lễ 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5

  (VOH) – Được Thủ tướng chấp thuận, năm nay, người lao động được nghỉ lễ 30/4 và 1/5 gồm 5 ngày liên tục, từ 27/4 – 1/5 do được chuyển đổi ngày làm việc vào thứ bảy 4/5.

  Lễ 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5, bình thường  người lao động nghỉ hai ngày nhưng do giữa ngày nghĩ lễ và ngày nghỉ cuối tuần thứ bảy, chủ nhật 27-28/4 có ngày thứ 2 (29/4) xen kẽ nên Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý cho phép hoán đổi nghỉ ngày thứ hai 29/4 và đi làm bù vào thứ bảy 4/5.

  Trong 5 ngày nghỉ, có 2 ngày nghỉ hằng tuần, 1 ngày nghỉ hoán đổi và 2 ngày nghỉ lễ. Tổng cộng, người lao động được nghỉ lễ 30/4 và 1/5 gồm 5 ngày liên tục từ 27/ 4 - 1/5.

  ngày nghĩ lễ

  BT (Tổng hợp)