Một số tổ chức Đảng và Đảng viên tỉnh Quảng Ngãi bị kỷ luật

(VOH) - Ngày 28/12, Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Ngãi vừa thông tin về quyết định thi hành kỷ luật đối với các tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm.

Cụ thể, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi quyết định thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Thường vụ Huyện ủy Nghĩa Hành nhiệm kỳ 2015-2020, bằng hình thức Khiển trách.

Một số tổ chức Đảng và Đảng viên tỉnh Quảng Ngãi bị kỷ luật 1
Nguồn: Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Ngãi

Tỉnh ủy Quảng Ngãi cũng quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Phan Bình, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Huyện ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nghĩa Hành, đảng viên Chi bộ thôn Xuân Vinh, thuộc Đảng bộ xã Hành Đức (huyện Nghĩa Hành) và ông Đỗ Ngọc Nam, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi bằng hình thức Cảnh cáo.

Riêng ông Nguyễn Tiến Hải, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi, Tỉnh ủy Quảng Ngãi quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách.

Đối chiếu với quy định của Đảng thì đã hết thời hiệu xử lý kỷ luật nên Tỉnh ủy Quảng Ngãi không ban hành quyết định kỷ luật đối với ông Nguyễn Tiến Hải.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi cũng quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Trương Quang Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi bằng hình thức Cảnh cáo.

Thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với ông Đoàn Thanh Long, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi; Nguyễn Văn Cảnh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi; Tăng Thanh Toàn, Đảng ủy viên, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi; Trương Bá Chuẩn, Đảng ủy viên, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi.

Thi hành kỷ luật đối với ông Đinh Kà Để, đảng viên Chi bộ thôn Nước Min, thuộc Đảng bộ xã Sơn Mùa (huyện Sơn Tây), nguyên Bí thư Huyện ủy Sơn Tây, nhiệm kỳ 2010-2015 và nhiệm kỳ 2015-2020 bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng.

Tin liên quan