Năm 2015: Xử phạt 38 cơ sở vi phạm trong phòng chống dịch