Năm 2018 là năm sôi động với nhiều hoạt động đối ngoại tại Thành phố

Tin liên quan