028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
icon-radio-fm-999-mhz
logo-voh-radio-online
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571
Sự kiện:  Tin tức trong ngày

Nâng cao trình độ nhận thức và năng lực lãnh đạo, quản lý văn học nghệ thuật

(VOH) - Hội nghị tập huấn “Nâng cao trình độ nhận thức và năng lực lãnh đạo, quản lý văn học nghệ thuật” do Hội đồng lý luận, phê bình văn học nghệ thuật Trung ương tổ chức đã khai mạc tại TPHCM.

Sáng 10/9, Hội nghị tập huấn “Nâng cao trình độ nhận thức và năng lực lãnh đạo, quản lý văn học nghệ thuật” do Hội đồng lý luận, phê bình văn học nghệ thuật Trung ương tổ chức đã khai mạc tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Tham dự khai giảng Hội nghị có ông Nguyễn Thiện Nhân – Bí thư thành ủy.

quản lý văn học nghệ thuật, tập huấn, lý luận, phê bình văn học nghệ thuật

Bí thư thành ủy thành phố Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại hội nghị tập huấn “Nâng cao trình độ nhận thức và năng lực lãnh đạo, quản lý văn học nghệ thuật” 

Hội nghị tập huấn dành cho gần 300 học viên là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, những người hoạt động lý luận phê bình văn học nghệ thuật tại 35 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam. Hội nghị tập huấn nhằm nâng cao vai trò, nhận thức của đội ngũ làm trong lĩnh vực văn học nghệ thuật, ý thức trách nhiệm ngày càng cao hơn nữa trong sáng tác, phê bình văn học nghệ thuật hiện nay.

Ông Nguyễn Thế Kỷ - Chủ tịch Hội đồng lý luận, phê bình văn học nghệ thuật Trung ương yêu cầu nội dung chương trình tập huấn phải đổi mới, phát huy tính tích cực, chủ động của học viên: "Giúp học viên củng cố, nắm quan điểm đường lối phát triển văn học nghệ thuật của đảng ta, nhà nước ta. Nắm bắt thực tiễn đời sống văn hóa văn học nghệ thuật nói chung, thực trạng và định hướng phát triển lý luận nói chung, phê bình văn học nghệ thuật nói riêng. Nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đấu tranh chống quan điểm sai trái trong lĩnh vực văn học nghệ thuật. Đồng thời xây dựng và vận dụng vào thực tiễn công tác, nâng cao xử lý các vấn đề nảy sinh trong đời sống văn học nghệ thuật ở các địa phương, đơn vị"

Tại buổi khai mạc, Bí thư thành ủy thành phố Nguyễn Thiện Nhân đã có báo cáo sơ nét về những mặt mạnh của thành phố trong đóng góp phát triển đất nước ở các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, đời sống. Tuy nhiên, cũng còn những thách thức khó khăn, đòi hỏi những người làm cán bộ quản lí, những người làm trong lĩnh vực văn học nghệ thuật cần nỗ lực, phát huy nhiều hơn nữa sức sáng tạo để đóng góp cho thành phố và đất nước.

Ông Nguyễn Thiện Nhân nói: "Hiện nay thành phố có đội ngũ lực lượng văn học nghệ thuật chuyên nghiệp là 5.500 người đang là hội viên của 9 hội văn học nghệ thuật của thành phố. Chúng tôi đã tổ chức nhiều năm trên truyền hình thành phố chương trình lý luận phê bình văn học nghệ thuật, làm trên HTV9. Đến nay đã làm được 39 buổi, mỗi tháng một lần. Để tọa đàm, trao đổi, giới thiệu văn học nghệ thuật của thành phố. Thành phố cũng thường xuyên gặp gỡ văn nghệ sĩ mà ban tuyên giáo là đầu mối, để lắng nghe ý kiến văn nghệ sĩ"

Hội nghị tập huấn “Nâng cao trình độ nhận thức và năng lực lãnh đạo, quản lý văn học nghệ thuật” sẽ diễn ra trong 3 ngày từ ngày 10 đến ngày 12/9, với các chuyên đề sát thực tế như “Kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW của Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước””, “Định hướng xây dựng và phát triển lý luận văn học nghệ thuật”,  hay “Tình hình sân khấu hiện nay – vấn đề và giải pháp”…