Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Ngày 15/11: Quốc hội bắt đầu phiên họp chất vấn và trả lời chất vấn

  (VOH) - Quốc hội ngày 14/11 vừa chính thức công bố chương trình các phiên chất vấn và trả lời chất vấn trong 2 ngày rưỡi, bắt đầu từ sáng mai, thứ ba, 15/11

  Ngày 17/11, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sẽ trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

  Bốn nhóm vấn đề được Quốc hội lựa chọn chất vấn kỳ này liên quan đến các ngành Công thương, tài nguyên và môi trường, Giáo dục - Đào tạo và Nội vụ.

  Cụ thể, ngày 15/11, Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường Trần Hồng Hà sẽ đăng đàn trả lời chất vấn. Các Bộ trưởng, Trưởng ngành cùng tham gia trả lời chất vấn gồm các bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Công an, Quốc phòng, Xây dựng, Văn hóa, thể thao và du lịch. Các Bộ trưởng, Trưởng ngành khác và Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng trả lời về những nội dung liên quan thuộc trách nhiệm của mình

  Thứ tư, ngày 16/11, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo Phùng Xuân Nhạ và Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân sẽ đăng đàn trả lời chất vấn. Các Bộ trưởng, Trưởng ngành cùng tham gia trả lời chất vấn gồm các bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động, thương binh và xã hội, Khoa học và Công nghệ; Công thương, Thanh tra Chính phủ. Các Bộ trưởng, Trưởng ngành khác và Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trương Hòa Bình trả lời về những nội dung liên quan thuộc trách nhiệm của mình.

  Vào sáng thứ năm, ngày 17/11, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sẽ trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội về những nội dung thuộc trách nhiệm của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến các nhóm vấn đề đã chất vấn trong ngày 2 ngày 15 và 16/11.

   

  Ngọc Hiếu