028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
icon-radio-fm-999-mhz
logo-voh-radio-online
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571
Sự kiện:  Tin thời sự

Ngày 23/5/2021 là ngày bầu cử Quốc hội khóa XV

(VOH) - Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về ngày bầu cử toàn quốc đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Trong phiên bế mạc ngày 17/11/2020, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về ngày bầu cử toàn quốc đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Nghị quyết của Quốc hội nêu rõ, căn cứ Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, Quốc hội quyết nghị ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là Chủ nhật ngày 23 tháng 5 năm 2021.

quốc hội, bầu cử
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng điều hành nội dung phiên họp bế mạc Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV

Trong quá trình thảo luận cho ý kiến về nội dung dự thảo Nghị quyết, đại biểu Nguyễn Thanh Hồng – Đoàn đại biểu Quốc hội Bình Dương cho rằng cần tính đến phương án khả năng nếu xảy ra trường hợp không bình thường như dịch bệnh để chủ động tổ chức thực hiện.

Ghi nhận ý kiến của đại biểu Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng cho biết sẽ tiếp thu ý kiến của đại biểu và lưu ý trong quá trình tổ chức thực hiện trong thời gian tới.

Theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân: Năm 2021 - năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với nhiều thời cơ và vận hội mới. Đây là năm tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, cũng là năm đầu tiên thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030, Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025. Tuy nhiên, dự báo nước ta sẽ tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức lớn.

Quốc hội đề nghị Chính phủ, các cấp, các ngành và kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân tiếp tục phát huy mạnh mẽ tinh thần dân tộc, đoàn kết, đồng sức, đồng lòng, chủ động, trách nhiệm cao để thực hiện mục tiêu phòng, chống dịch bệnh và phục hồi phát triển kinh tế, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, kế hoạch, tạo nền tảng để bước vào giai đoạn phát triển mới; đồng thời, giữ vững ổn định chính trị-xã hội, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền quốc gia, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định để phát triển bền vững đất nước...

Sau hai đợt làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, kỳ họp thứ 10, Quốc hội XIV đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và bế mạc vào chiều 17/11.

Tại Kỳ họp này, Quốc hội đã thông qua 7 luật, 13 nghị quyết, cho ý kiến 4 dự án luật; xem xét các báo cáo về kinh tế-xã hội, tài chính, ngân sách, kiến nghị của cử tri, công tác tư pháp, công tác phòng, chống tham nhũng và nhiều báo cáo khác; góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.