Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác nhân sự

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành một loạt Nghị quyết về công tác nhân sự tại các tỉnh Thái Bình, Thái Nguyên và các Ủy ban thuộc Quốc hội.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết số 957/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Hồng Diên kể từ ngày 26/5.

Bên cạnh đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết số 959/NQ-UBTVQH14 về việc bổ nhiệm lại Phó trưởng ban Ban Công tác đại biểu đối với ông Nguyễn Tuấn Anh từ ngày 1/7/2020 đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết số 960/NQ-UBTVQH14 về việc phê chuẩn kết quả bầu Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Thái Nguyên đối với bà Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác nhân sự

Bà Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên phát biểu tại Đại hội. (Ảnh: Thu Hằng/TTXVN)

Ngoài ra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết số 961/NQ-UBTVQH14 về việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với bà Nguyễn Thanh Hải để thực hiện nhiệm vụ Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết số 962/NQ-UBTVQH14 về việc bổ nhiệm Trưởng ban Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với ông Dương Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết số 963/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội khóa XIV đối với Thiếu tướng Đỗ Quang Thành, Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, kể từ ngày 16/6.

Đồng thời, Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết số 964/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội khóa XIV đối với bà Đoàn Thị Thanh Mai, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, kể từ ngày 16/6.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết số 965/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XIV đối với ông Quàng Văn Hương, Ủy viên Thường trực Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, kể từ ngày 16/6.

(Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/nghi-quyet-cua-uy-ban-thuong-vu-quoc-hoi-ve-cong-tac-nhan-su/646479.vnp)