Nhà máy sản xuất điện khí thiên nhiên hóa lỏng tại Bạc Liêu: tổ máy đầu tiên công suất 1.000 MW

Tin liên quan