028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
icon-radio-fm-999-mhz
logo-voh-radio-online
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571

Nhiều chính sách mới về giáo dục, nghề nghiệp có hiệu lực từ tháng 4/2023

(VOH) - Từ tháng 4/2023, nhiều chính sách mới liên quan tới giáo dục, nghề nghiệp, y tế sẽ có hiệu lực.

Không còn lớp cận chuyên, chất lượng cao trong trường chuyên

Thông tư 05 của Bộ Giáo dục và Đào tạo có hiệu lực từ ngày 15/4 nhấn mạnh, không tổ chức lớp không chuyên trong trường chuyên.

Lớp học trong trường chuyên vẫn được tổ chức theo các môn học trong chương trình giáo dục phổ thông bao gồm: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Ngoại ngữ, Toán, Tin học, Vật lí, Hóa học, Sinh học với sĩ số không quá 35 học sinh/lớp.

Nhiều chính sách mới về giáo dục, nghề nghiệp có hiệu lực từ tháng 4/2023 1
Thông tư 05 có hiệu lực từ ngày 15/4 nhấn mạnh, không tổ chức lớp không chuyên trong trường chuyên.

Việc tuyển sinh vào các lớp không chuyên của trường trung học phổ thông chuyên như hiện nay được cho phép thực hiện đến hết năm học 2023 - 2024. Còn các lớp không chuyên đã được tuyển sinh và tổ chức trong trường trung học phổ thông chuyên trước đó vẫn tiếp tục thực hiện cho đến khi học hết lớp 12.

Đọc thêm: Trường chuyên không được tổ chức 'lớp không chuyên' từ năm học 2024 - 2025

Một năm kiểm định chất lượng đầu vào công chức 2 lần

Nghị định 06 của Chính phủ quy định về kiểm định chất lượng đầu vào công chức có hiệu lực từ ngày 10/4. Việc kiểm định chất lượng đầu vào công chức được diễn ra định kỳ 2 lần vào tháng 7 và tháng 11 hàng năm, áp dụng đối với người đăng ký tuyển dụng vào công chức thông qua hình thức thi tuyển.

Bộ Nội vụ là cơ quan có thẩm quyền tổ chức kiểm định chất lượng đầu vào công chức.

Hình thức kiểm định là thi trắc nghiệm trên máy vi tính với nội dung là những hiểu biết chung về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, quản lý hành chính Nhà nước; quyền, nghĩa vụ của công chức; kiến thức về xã hội, văn hóa, lịch sử, đạo đức công vụ…

Người dự tuyển trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên được xác định là đạt yêu cầu kiểm định chất lượng đầu vào. Kết quả kiểm định chất lượng đầu vào công chức có giá trị sử dụng trong thời hạn 24 tháng, kể từ ngày có quyết định phê duyệt của Bộ Nội vụ.

Bổ nhiệm, xếp lương viên chức tuyên truyền văn hóa

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư 02 - áp dụng từ ngày 10/4/2023 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành tuyên truyền viên văn hóa.

Thông tư quy định cụ thể mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và các cách xếp lương viên chức chuyên ngành tuyên truyền viên văn hóa.

Thông tư mới quy định 03 chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành tuyên truyền viên văn hóa bao gồm: Tuyên truyền viên văn hóa chính (Mã số: V.10.10.34). Tuyên truyền viên văn hóa (Mã số: V.10.10.35). Tuyên truyền viên văn hóa trung cấp (Mã số: V.10.10.36).

Tương ứng với từng chức danh nghề nghiệp, viên chức tuyên truyển viên văn hóa được xếp lương như sau: Tuyên truyền viên văn hóa chính được áp dụng hệ số lương 4,00 đến 6,38. Tuyên truyền viên văn hóa được áp dụng hệ số lương 2,34 đến 4,98. Tuyên truyền viên văn hóa trung cấp được áp dụng hệ số lương 1,86 đến 4,06.

Bổ sung bệnh Covid-19 vào danh mục bệnh nghề nghiệp được hưởng BHXH

Thông tư số 02 của Bộ Y tế có hiệu lực kể từ ngày 1/4/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15 quy định về bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội.

Covid-19 được bổ sung vào danh mục bệnh nghề nghiệp được bảo hiểm và hướng dẫn chẩn đoán, giám định. Đây là bệnh phát sinh trong quá trình lao động do người lao động phải tiếp xúc với SARS-CoV-2 có trong môi trường lao động.

Như vậy, danh mục bệnh nghề nghiệp được bảo hiểm từ 34 bệnh, tăng lên thành 35 bệnh.

Quy định mới về đấu thầu thuốc tại cơ sở y tế công lập

Thông tư 06 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15 quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập có hiệu lực từ ngày 27/4.

Thông tư sửa đổi về gói thầu thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị có thể có một hoặc nhiều thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị với thuốc biệt dược gốc, hoặc sinh phẩm tham chiếu, mỗi thuốc là một phần của gói thầu.

Ngoài ra, khi lập kế hoạch chọn nhà thầu, đơn vị tham khảo các thông tin tài liệu về giá thuốc, dược liệu, vị thuốc cổ truyền trúng thầu, báo giá hoặc hóa đơn bán hàng... để làm cơ sở xây dựng đơn giá của từng thuốc, dược liệu, vị thuốc cổ truyền.

Cho phép bảo lãnh ngân hàng theo phương thức điện tử

Thông tư 11 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam  có hiệu lực từ ngày 1/4 bổ sung quy định về hoạt động bảo lãnh điện tử. Do đó, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và khách hàng được lựa chọn thực hiện hoạt động bảo lãnh ngân hàng qua phương tiện điện tử.

Tuy nhiên, việc thực hiện hoạt động bảo lãnh điện tử phải đảm bảo an ninh, an toàn, bảo vệ thông điệp dữ liệu và bảo mật thông tin phù hợp với quy định của pháp luật về phòng chống rửa tiền, giao dịch điện tử, hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước về quản lý rủi ro trong hoạt động ngân hàng điện tử và các văn bản có liên quan.

Khách hàng cũng cần lưu ý, giá trị mỗi cam kết bảo lãnh bị giới hạn đối với khách hàng cá nhân thì không vượt quá 4 tỷ đồng và tổ chức không vượt quá 45 tỷ đồng.

Đọc thêm: Từ ngày 1/4, áp quy định mới về bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai

Điều chỉnh đơn giá hợp đồng xây dựng

Thông tư 02/2023 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng xây dựng, áp dụng từ ngày 20/4. Việc điều chỉnh đơn giá hợp đồng xây dựng chỉ áp dụng đối với hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh và hợp đồng theo thời gian khi có thỏa thuận.

Khối lượng công việc thực tế tăng hoặc giảm lớn hơn 20% trong hợp đồng, đồng thời làm thay đổi trên 0,25% giá trị hợp đồng và trên 1% đơn giá của công việc đó hoặc khối lượng phát sinh chưa có đơn giá trong hợp đồng sẽ xác định đơn giá mới theo nguyên tắc đã thỏa thuận.

Nếu khối lượng công việc thực tế tăng lớn hơn 20% trong hợp đồng thì đơn giá mới chỉ được áp dụng cho phần khối lượng thực tế thực hiện vượt quá. Còn đối với khối lượng thực tế thực hiện tăng hoặc giảm nhỏ hơn hoặc bằng 20% khối lượng công việc trong hợp đồng thì áp dụng đơn giá trong hợp đồng

Khi điều chỉnh giá hợp đồng dẫn đến phải điều chỉnh, bổ sung hợp đồng thì phải ký kết phụ lục hợp đồng.

;