028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
icon-radio-fm-999-mhz
logo-voh-radio-online
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571
Sự kiện:  Tin tức trong ngày

Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 7/2019

(VOH) - Tăng mức lương cơ sở đối với cán bộ công chức, quy định mức tối đa giá vé máy bay, phạt tiền đến 50 triệu đồng nếu dùng điện đánh cá... là những chính sách có hiệu lực từ tháng 7/2019.

Tăng mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức

Nghị định 38/2019/NĐ-CP quy định về mức lương cơ sở đối với cán bộ công chức, viên chức và lực lượng vũ trang sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7/2019, thay thế cho Nghị định 72/2018/NĐ-CP. Theo đó mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang sẽ tăng lên là 1.490.000 đồng/tháng. 

Từ 1/7, mức lương cơ sở sẽ tăng 100.000 đồng so với hiện nay. 

Từ 1/7, mức lương cơ sở sẽ tăng 100.000 đồng so với hiện nay. 

Ngoài ra, mức lương cơ sở này sẽ được dùng làm căn cứ để tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định 38/2019/NĐ-CP; Tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí theo quy định của pháp luật; Tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở.

Mức cho vay và thời hạn cho vay của Quỹ phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa

Theo Nghị định 39/2019/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), DNNVV thực hiện hình thức vay gián tiếp hay trực tiếp đều áp dụng mức cho vay và thời hạn cho vay sau:

- Mức cho vay: Tối đa không quá 80% tổng mức vốn đầu tư đối với mỗi dự án, phương án sản xuất, kinh doanh; Tổng mức cho vay của Quỹ đối với một DNNVV không được vượt quá 15% vốn điều lệ thực có của Quỹ.

- Thời hạn cho vay: Phù hợp với khả năng thu hồi vốn, khả năng trả nợ của doanh nghiệp và điều kiện cụ thể của từng dự án, phương án sản xuất, kinh doanh; Tối đa không quá 07 năm.

Nghị định 39/2019/NĐ-CP cũng quy định về các hình thức hỗ trợ khác của Quỹ đối với các DNNVV như: tài trợ vốn, hỗ trợ tăng cường năng lực,…

Thời điểm các chủ dự án trình báo cáo đánh giá tác động môi trường

Đây là nội dung mới tại Nghị định 40/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường.

So với quy định hiện hành, Nghị định 40/2019/NĐ-CP bổ sung thêm quy định về thời điểm các chủ dự án đầu tư phải trình báo cáo đánh giá tác động môi trường đến các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, cụ thể như sau:

- Đối với dự án khai thác khoáng sản, trình trước khi cơ quan có thẩm quyền thẩm định để cấp, điều chỉnh giấy phép khai thác khoáng sản;

- Đối với dự án thăm dò, khai thác dầu khí, trình trước khi cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt kế hoạch thăm dò, kế hoạch phát triển mỏ;

- Đối với dự án đầu tư xây dựng, trình trước khi cơ quan có thẩm quyền thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo kinh tế - kỹ thuật hoặc thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công (trường hợp dự án chỉ yêu cầu thiết kế một bước).

Trường hợp dự án có cùng một cơ quan thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và thẩm định thiết kế cơ sở hoặc thiết kế bản vẽ thi công thì trình đồng thời các hồ sơ thẩm định theo quy định;

- Đối với các dự án khác không thuộc đối tượng trên, trình trước khi quyết định đầu tư dự án.

Tăng thêm mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng với một số nhóm đối tượng

Theo Nghị định 44/2019/NĐ-CP về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) và trợ cấp hàng tháng, kể từ ngày 01/7/2019 tăng thêm 7,19% trên mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng của tháng 6 năm 2019 đối với một số đối tượng:

- Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động (kể cả người áp dụng theo Quyết định 41/2009/QĐ-TTg); quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hàng tháng.

- Cán bộ xã, phường, thị trấn quy định tại Nghị định 92/2009/NĐ-CP, Nghị định 121/2003/NĐ-CP và Nghị định 09/1998/NĐ-CP đang hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng.

- Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng theo quy định của pháp luật; người đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định 91/2000/QĐ-TTg, Quyết định 613/QĐ-TTg; công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hàng tháng.

- Người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng.

Thêm nhiều ưu đãi với người công tác trong lực lượng công an

Từ 25/7, Nghị định 49/2019/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của luật công an nhân dân chính thức có hiệu lực. Theo nghị định, tuổi nghỉ hưu của công an nhân dân là nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi.

Tuy nhiên, sĩ quan công an là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, chuyên gia cao cấp có thể được kéo dài hạn tuổi phục vụ để giảng dạy, nghiên cứu khoa học, công nghệ ở cơ sở giáo dục đại học, viện nghiên cứu trong lực lượng công an. Cụ thể, giáo sư được không quá 10 năm; không quá 07 năm với phó giáo sư và không quá 05 năm đối với tiến sĩ, chuyên gia cao cấp.

Ngoài ra, nghị định 49 còn quy định thêm nhiều ưu đãi với chiến sĩ, hạ sĩ quan, sĩ quan công an nhân dân đang tại ngũ; xuất ngũ hoặc chuyển ngành…

Công dân được quyền đề xuất bản án, quyết định thành án lệ

Nghị quyết 04/2019/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao có hiệu lực từ 15/7 quy định về quy trình lựa chọn, công bố và áp dụng án lệ. Theo nghị quyết, án lệ phải có giá trị làm rõ quy định của pháp luật còn có cách hiểu khác nhau, phân tích, giải thích các vấn đề, sự kiện pháp lý và chỉ ra nguyên tắc, đường lối xử lý, quy phạm pháp luật cần áp dụng trong một vụ việc cụ thể hoặc thể hiện lẽ công bằng đối với những vấn đề chưa có điều luật quy định cụ thể.

Ngoài tòa án, các cá nhân, cơ quan, tổ chức có thể gửi đề xuất bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của tòa án cho TAND Tối cao để xem xét, phát triển thành án lệ hoặc bãi bỏ một án lệ đã có.

Án lệ được nghiên cứu, áp dụng trong xét xử sau 30 ngày kể từ ngày công bố. Các thẩm phán, hội thẩm phải nghiên cứu, áp dụng án lệ, bảo đảm những vụ việc có tình huống pháp lý tương tự thì phải được giải quyết như nhau. Trường hợp vụ việc có tình huống pháp lý tương tự nhưng Tòa án không áp dụng án lệ phải nêu rõ lý do trong bản án, quyết định.

Từ 1/7, giá vé máy bay hạng phổ thông tối đa 3,75 triệu đồng

Từ 1/7, giá vé máy bay hạng phổ thông tối đa 3,75 triệu đồng

Giá vé máy bay hạng phổ thông tối đa 3,75 triệu đồng

Từ 1/7, Thông tư 17/2019/TT-BGTVT của Bộ GTVT được áp dụng sẽ quy định khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách trên các đường bay nội địa. Theo thông tư, giá vé hạng phổ thông cơ bản cho một chiều đi như sau:

- Đường bay có khoảng cách dưới 500km có giá tối đa 1,7 triệu đồng.

- Đường bay có khoảng cách từ 500km - 850 km có giá tối đa 2,2 triệu đồng;

- Đường bay có khoảng cách từ 850 km - 1.000 km có giá tối đa 2,790 triệu đồng;

- Đường bay có khoảng cách từ 1.000 km - 1.280 km có giá tối đa 3,2 triệu đồng;

- Đường bay có khoảng cách từ 1.280km trở lên có giá tối đa 3,75 triệu đồng.

Phạt tiền đến 50 triệu đồng cho hành vi dùng điện đánh cá

Các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản sẽ được áp dụng theo Nghị định 42/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ 5/7. Quy định mới nghiêm cấm việc dùng điện đánh bắt thủy sản. Nếu vi phạm, người dùng điện đánh cá (không dùng tàu) bị phạt từ 3 – 5 triệu đồng; người dùng điện trên tàu cá để khai thác thủy sản bị phạt từ 15 – 40 triệu đồng; người dùng lưới điện để đánh bắt nhưng chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự sẽ bị phạt từ 40 - 50 triệu đồng. Ngoài ra, người vi phạm có thể chịu phạt bổ sung là tịch thu công cụ kích điện, máy phát điện, ngư cụ; tước quyền sử dụng Giấy phép khai thác thủy sản…

Lãi suất rút tiền tiết kiệm trước hạn phải phù hợp quy định

Từ 5/7, Thông tư 48/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước có hiệu lực và cho phép công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên, công dân từ đủ 15 tuổi đến 18 tuổi không bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc không mất năng lực hành vi dân sự được gửi tiền tiết kiệm tại ngân hàng. Với người bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự; người chưa đủ 15 tuổi, việc thực hiện giao dịch tiền gửi tiết kiệm phải thông qua người đại diện theo pháp luật.

Thông tư 48 cũng quy định, việc rút trước hạn tiền gửi tiết kiệm được thực hiện theo thỏa thuận giữa tổ chức tín dụng và người gửi tiền khi gửi tiền. Tuy nhiên, lãi suất rút trước hạn phải phù hợp với quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

10 năm xây dựng Nông thôn mới: Nhiều thành tựu nổi bật - Sau gần 10 năm thực hiện bộ tiêu chí về nông thôn mới, vùng nông thôn TPHCM đã có những thay đổi rõ nét, tác động trực tiếp đến sự phát triển kinh tế - xã hội.
Tàu cá bị chìm sau khi va chạm làm 1 người tử vong, 9 người mất tích - Tính đến thời điểm 11h ngày 29/6, lực lượng phương tiện tại hiện trường đã cứu sống được 9 thuyền viên, phát hiện vớt được 1 thi thể thuyền viên, hiện 9 thuyền viên còn mất tích.