028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
logo-voh-radio-online
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571
Sự kiện:  Tin tức trong ngày

PGS.TS. Nguyễn Trọng Phúc: ‘Lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực'

(VOH) - Nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, VOH phỏng vấn PGS. TS Nguyễn Trọng Phúc – Nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

PGS. TS Nguyễn Trọng Phúc là người đã dành hơn 50 năm nghiên cứu về tư tưởng Bác Hồ cũng như luôn quan sát tình hình chính trị xã hội của đất nước. Đặc biệt, ông là người luôn theo dõi sát sao công tác tuyên truyền chống “tự diễn biến, tự chuyển hóa” của các cơ quan truyền thông hiện nay. 

 

PGS. TS Nguyễn Trọng Phúc – Nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Ảnh: LĐO

VOH: Là người chuyên nghiên cứu về công tác xây dựng đảng và luôn theo dõi sát sao báo chí Cách mạng nước ta thì theo ông để công tác tuyên truyền phòng chống tự diễn biến, tự chuyển hóa được tốt thì đội ngũ phóng viên, biên tập viên, những người làm báo phải am hiểu, trang bị kiến thức như thế nào?

Ông Nguyễn Trọng Phúc: Các lực lượng truyền thông tập trung tuyên truyền chống thế lực thù địch thì cần nhận rõ nó tập trung chống cái gì. Đó là chống lại sự lãnh đạo của Đảng. Tìm cách phê phán, phủ nhận vai trò của Đảng. Mà ta khẳng định sự lãnh đạo của đảng luôn luôn là nhân tố hàng đầu, quyết định thắng lợi cách mạng. Vì đảng có cương lĩnh, có đường lối đúng đắn, có mục tiêu rõ ràng, dẫn dắt dân tộc đến ngày toàn thắng. Và đang tổ chức công cuộc đổi mới thành công như vậy.

Thứ hai, tìm cách phủ nhận con đường Xã hội chủ nghĩa mà đảng, nhân dân ta, Bác Hồ đã lựa chọn từ năm 1930. Mà nhất là sau khi Liên Xô và các nước Xã hội chủ nghĩa Đông Âu tan rã thì nó tìm mọi cách nói là Xã hội chủ nghĩa không còn tương lai nữa. Chúng ta đang xây dựng Chủ nghĩa xã hội bằng những đổi mới, có những thành tựu đổi mới, có ý nghĩa lịch sử. Thứ ba, tập trung nó phá là nó ly gián giữa quần chúng với đảng, nhà nước, với hệ thống chính trị. Nó lợi dụng vào những sai sót của cán bộ đảng viên của ta, kể cả suy thoái về tư tưởng chính trị, đão đức lối sống, tham nhũng, có những biểu hiện tự chuyển hóa, tự diễn biến trong bộ phận cán bộ đảng viên, thì nó tìm mọi cách ly gián, thậm chí đối lập giữa đảng, nhà nước, hệ thống chính trị với quần chúng nhân dân. Từ đó nó cũng phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, mất ổn định chính trị. Cái đích của nó là làm cho xã hội của mình trong tình trạng không ổn định. Còn cái nữa là nó dựa vào người này người kia bị sai sót, bị kỷ luật để lôi kéo, chia rẽ, bè phái rồi bôi xấu, nói xấu các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước. Không phải chỉ trên trung ương mà các địa phương cũng thế. Vấn đề nữa mà hiện nay các thế lực thù địch đang tập trung lợi dụng chống phá đó là nhân quyền. Mình phải nhận diện để có cách tuyên truyền, làm cho quần chúng, làm cho mọi người hiểu.

VOH: Xây và chống trong công tác tuyên truyền luôn luôn phải thực hiện song song. Và ông nhận xét như thế nào về việc thực hiện hai nhiệm vụ này trong các cơ quan báo chí hiện nay?

Ông Nguyễn Trọng Phúc: Báo chí có vai trò rất lớn mà mình phải khẳng định. Phanh phui những chuyện tiêu cực phần lớn do báo chí. Đấy là điểm rất tốt. Thế nhưng mình phải chú ý hài hòa giữa xây và chống.Mà quan điểm của Hội nghị Trung ương 4 Khóa XII là phải lấy cái xây là cơ bản, lâu dài chiến lược; còn cái chống tiêu cực là bức thiết. Việc bức thiết hiện nay đương nhiên cũng phải là việc làm thường xuyên và làm sao cho có hiệu quả. Xây càng tốt, căn bản sẽ đẩy lùi tiêu cực. Và góp phần chống tiêu cực, chống tham nhũng, chống lãng phí, chống suy thoái, tạo điều kiện để xây tốt hơn.

Phải nắm vững Nghị quyết TW4 và công tác tuyên truyền cũng nên thế, nó sẽ tạo động lực mới cho sự phát triển cho đời sống xã hội, làm cho đời sống xã hội lành mạnh, văn minh. Phải làm sao cho người ta hình dung được, bạn bè thế giới hình dung được và dân mình cũng tự hình dung được xã hội mình là xã hội ổn định, từng bước đi tới giá trị văn minh, văn hóa dân tộc, truyền thống dân tộc.

VOH: Ông đánh giá như thế nào về mảng tuyên truyền người tốt việc tốt, nêu gương, nhân rộng những điển hình tiên tiến?

Ông Nguyễn Trọng Phúc: Vừa rồi báo Nhân dân, báo Quân đội nhân dân, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài truyền hình, báo điện tử cũng đã có những cái vào cuộc. Thậm chí các báo địa phương nhiều nơi cũng đã vào cuộc. Tôi biết trong thành phố Hồ Chí Minh cũng có các báo như báo Sài Gòn Giải Phóng, báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh v.v.. cũng có tham gia vào chuyện này. Trong cuộc đấu tranh này, cố gắng làm rõ được thành công của mình, để bác lại những luận điệu xuyên tạc của địch. Quan hệ đối ngoại thì mình phải khẳng định đường lối đối ngoại của mình thế nào, phát huy dân chủ trong đảng, xây dựng nhà nước pháp quyền có những thành tựu, chết độ dân chủ Xã hội chủ nghĩa nhất là dân chủ cơ sở, rồi gần đây mình thực hiện nêu gương, tiếp dân... 

Ngay cả thành tựu về xây dựng chỉnh đốn đảng theo Nghị quyết TW 4 khóa XI, khóa XII thì mình khẳng định cái đúng cái hay của mình thì tự nó đã có ý nghĩa phê phán cái xấu. Đối với các phương tiện thông tin đại chúng báo chí, kể cả công tác tuyên giáo nói chung, nghĩ về thời Bác Hồ thì Bác Hồ hay quan tâm cái tốt, khuyến khích cái tốt. Từ khuyến khích cái tốt mà đẩy lùi cái xấu. Trong công tác tuyên truyền, phê phán tiêu cực cũng cần thiết nhưng có rất nhiều cái tốt chưa được chú ý đầy đủ. Ví dụ như tấm gương người tốt việc tốt, cho đến lao động, nhà khoa học, công nhân nông dân bình thường có sáng tạo. Thế thì nên tuyên truyền. Bao nhiêu đoàn thanh niên học sinh của mình đi thi quốc tế đều có huy chương các loại như vậy. Đó mới thật sự là vốn quí của quê hương dân tộc mình. Làm sao phải cân đối giữa biểu dương người tốt, tích cực. Và nếu cái tích cực càng nhiều sẽ đẩy lùi tiêu cực. Làm được cái đó thì rất hiệu quả, tác động tích cực đến đời sống xã hội.

VOH: Thưa ông cần phát huy sức mạnh thì chúng ta cần tổng hợp nội lực và ngoại lực trên tất cả các mặt trận. Ông đánh giá như thế nào về ý kiến này?

Ông Nguyễn Trọng Phúc: Tuyên truyền tập thể, cổ động tập thể và cũng là người tổ chức tập thể. Tức là hướng tập thể, hướng cộng đồng vào nhận thức đúng đắn. Đồng thời cũng hướng dẫn quần chúng cộng đồng hành động. Báo chí có vai trò rất lớn như thế. Không chỉ tuyên truyền cổ động mà còn hướng quần chúng hành động tích cực. Để thực hiện chức năng ấy mà đặc biệt trong chống suy thoái, chống tiêu cực, tự diễn biến, tự chuyển hóa, theo tôi phải phát huy sức mạnh tổng hợp. Tức là hiện giờ mình có rất nhiều loại hình báo chí, đem đến người đọc người nghe rất nhanh, thời đại công nghệ thông tin 4.0, thì phản ánh đời sống của đất nước, của xã hội mình, hướng quần chúng vào nhận thức đúng. Mình phải đổi mới để hấp dẫn người đọc người nghe. Theo tôi sức mạnh tổng hợp ở đây là cả các cơ quan quản lí báo chí. Phải có định hướng cho chính xác và phản ánh đúng quan điểm đường lối của đảng, pháp luật của nhà nước. Đồng thời phải có đội ngũ nhà báo giỏi. Trang bị cho nhà báo quan điểm, nhận thức, chính trị,  pháp luật thì bài viết mới có lan tỏa lớn.

Xin cảm ơn ông.

Quy định mới nhất về kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 54/2019/NĐ-CP quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường.
'Quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản đang phát triển tốt đẹp' - Chiều 20/6, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Kunio Umeda.
Ngọc Bích – Minh Phước