Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Phát động chương trình sữa học đường tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu lần 2

    (VOH) - UBND và Sở Giáo dục đào tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu hôm qua đã chính thức khởi động chương trình sữa học đường giai đoạn 2 (2012 - 2016 ).

    Giai đoạn 1 từ năm 2007 - 2011, có 197.000 trẻ dưới 6 tuổi được uống sữa miễn phí. Nhờ vậy trẻ suy dinh dưỡng của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu giảm từ 26% xuống còn 15% trong vòng 5 năm, đặc biệt có cải thiện chiều cao đạt trên 36%. Kết quả tích cực này đã thúc đẩy tỉnh tiếp tục thực hiện chương trình giai đoạn 2. Tổng kinh phí thực hiện cho chương trình giai đoạn 2 là 113 tỷ đồng, cao hơn giai đoạn 1 là 30 tỷ đồng và số lượng trẻ được uống sữa miễn phí tăng hơn 73.000 trẻ.

    Hoàng Diệu