Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Hội nghị UBTW MTTQ Việt Nam lần thứ 2 (khóa VIII)

  (VOH) - “Tập trung nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị, đa dạng hóa hình thức tập hợp toàn xã hội về sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường phát huy sức mạnh Đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới để phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của MTTQ VN”.

  Ủy viên Bộ Chính trị - Chủ tịch UBTW MTTQ VN Nguyễn Thiện Nhân đã khẳng định như vậy trong ngày làm việc thứ hai của Hội nghị UBTW MTTQ Việt Nam lần thứ 2 (khoá VIII) sau một ngày rưỡi hội nghị tập trung thảo luận và thông qua nhiều nghị quyết quan trọng.

  Hội nghị cũng đã bế mạc vào sáng nay 25/1 tại TP.HCM. 

  Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân phát biểu bế mạc hội nghị Hội nghị UBTW MTTQ Việt Nam lần thứ 2 (khoá VIII). Ảnh: Lệ Loan

  Qua hội nghị lần này, MTTQ VN đã cụ thể hóa 5 chương trình được Đại hội MTTQ VN lần thứ 8 đề ra và triển khai thực hiện từ những tháng đầu của năm 2015. Qua đó, góp phần phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng và đối ngoại của đất nước.

  Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên cần tham gia công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, đóng góp ý kiến và tập hợp các ý kiến của các tầng lớp nhân dân vào Dự thảo Văn kiện Đại hội, đó là những góp ý kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, đáp ứng yêu cầu đổi mới Cách mạng. Đồng thời, Mặt trận cần tích cực tham gia vào quá trình chuẩn bị bầu cử Đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ (2016-2020), tham gia xây dựng Luật Mặt trận Tổ quốc VN (sửa đổi) và triển khai ngay sau khi Quốc hội thông qua. Ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTW MTTQ VN nhấn mạnh.

  Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân cũng đề nghị Mặt trận cần chủ động đề xuất triển khai giám sát hoạt động cơ quan Nhà nước, các doanh nghiệp. Đối với giám sát cấp xã, 20 tỉnh - thành cả nước cần tổ chức đánh giá mức độ hài lòng của nhân dân về bộ máy hành chính công quyền, thống nhất với Ban thường vụ Quốc hội Mặt trận cấp xã sẽ giám sát cam kết của các đại biểu dân cử thực hiện lời hứa của mình đối với nhân dân.

  Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký UBTW MTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim tiếp thu các ý kiến thảo luận tại phiên bế mạc hội nghị. Ảnh: Lệ Loan

  Theo Vũ trọng Kim, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTW MTTQ VN, công tác Mặt trận là phải lắng nghe nhiều người, có chọn lọc, để phản ánh kịp thời. Mỗi kỳ họp Quốc hội, Mặt trận tập hợp trên dưới 2.000 ý kiến nhưng chỉ được trình bày trong 15 phút trước Quốc hội. Năm vừa rồi, Mặt trận đã thay đổi cách làm, khi nhận ý kiến, Mặt trận đã phân loại ý kiến nào chiếm tỉ lệ cao, then chốt thì lựa chọn. Và năm qua, Mặt trận chỉ nêu 6 vấn đề trọng tâm được nhân dân quan tâm, đồng tình. Sau mỗi lần như vậy, đã có 6 đến 9 Bộ trưởng viết thư phúc đáp ý kiến Mặt trận phản ánh. Ông Vũ trọng Kim cho biết thêm.

  Hội nghị tiếp tục ghi nhận các ý kiến đóng góp tâm huyết của các Đại biểu, trong đó, có ý kiến đề nghị nên kiến nghị với Nhà nước có “Huy chương Đại đoàn kết dân tộc” đối với Mặt trận. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và cho ý kiến về tờ trình bổ sung Ủy viên UBTW MTTQ Việt Nam theo quy định Điều lệ MTTQ Việt Nam; Quy chế tổ chức và hoạt động của các Hội đồng tư vấn UBTW MTTQ Việt Nam. Hội nghị đã thông qua tờ trình bổ sung 2 vị ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ VN đại diện cho Người VN ở nước ngoài và đại diện cán bộ chuyên trách của cơ quan UBTW MTTQ VN theo quy định của Điều lệ Mặt trận.

  Các tỉnh, thành tiêu biểu vinh dự đón nhận cờ thi đua xuất sắc toàn diện của UBTW MTTQ VN. Ảnh: Lệ Loan

  Đại diện UBMTTQ VN cũng đã trao tặng Huân chương của Chủ tịch nước cho 4 vị nguyên là Phó Chủ tịch UBMTTQ VN (khóa VII). Trong đó, bà Hà Thị Liên vinh dự được nhận Huân chương Độc lập hạng II, huân chương Lao động hạng I dành cho ông Hà Văn Núi, Huân chương Đại đoàn kết cho hai ông là Trần Hoàng Thám và Bùi Quang Tôm, vì đã đóng góp xuất sắc trong công tác xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đã có 7 tỉnh, thành tiêu biểu vinh dự đón nhận cờ thi đua xuất sắc toàn diện của UBTW MTTQ VN; 30 tỉnh, thành trong cả nước được tặng cờ xuất sắc của UBTW MTTQ VN; và 26 tỉnh, thành được nhận bằng khen của UBTW MTTQ VN.

  Nhiều thành phần dân tộc, tôn giáo trong cả nước cùng tham dự hội nghị. Ảnh: Lệ Loan

  Lệ Loan