Phiên họp thứ 18 UBTVQH: Lấy ý kiến Nhân dân về Luật Đất đai (sửa đổi)

(VOH) – Sáng 13/12, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc Phiên họp thứ 18 cho ý kiến đối với 2 nhóm vấn đề chính.

Nhóm nội dung thứ nhất, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) sẽ xem xét, cho ý kiến và quyết định những nội dung thuộc thẩm quyền theo công việc thường xuyên, theo chức năng, nhiệm vụ đã được giao, gồm 8 nội dung:

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh về trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân; xem xét, quyết định việc lấy ý kiến nhân dân về dự án Luật Đất đai (sửa đổi); xem xét, thông qua Chương trình công tác năm 2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) là nội dung trọng tâm của công tác lập pháp trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu cho ý kiến về nội dung, cách thức tổ chức, thời gian xin ý kiến nhân dân để đảm bảo hiệu quả, thực chất, thực sự phát huy được dân chủ và trí tuệ của toàn dân đóng góp cho dự án Luật quan trọng này.

UBTVQH sẽ xem xét thông qua nghị quyết, chương trình công tác năm 2023 của UBTVQH. Chủ tịch Quốc hội cho biết, đây là công tác thường lệ, nhiệm vụ thường xuyên theo Quy chế làm việc của UBTVQH. Cuối mỗi năm UBTVQH rà soát, đánh giá chương trình công tác của năm trước, ban hành khung chương trình công tác cả năm của UBTVQH.

Phiên họp thứ 18 UBTVQH: Lấy ý kiến Nhân dân về Luật Đất đai (sửa đổi) 1
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Nội dung tiếp theo là đánh giá kết quả thực hiện chương trình hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế năm 2022; xem xét, thông qua chương trình hoạt động đối ngoại năm 2023 của UBTVQH; cho ý kiến (chỉ đạo, điều hòa) về chương trình đối ngoại, hợp tác quốc tế của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, các nhóm nghị sỹ hữu nghị, các cơ quan của UBTVQH, Kiểm toán Nhà nước và Văn phòng Quốc hội.

Tại Phiên họp, UBTVQH xem xét, thông qua Nghị quyết ban hành Quy chế về bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động của đại biểu Quốc hội. Nhấn mạnh đại biểu Quốc hội là trung tâm trong hoạt động của Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội cho biết, từ đầu khóa XV đến nay, việc bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động của đại biểu theo nhiều phương pháp, cách thức khác nhau đã được đẩy mạnh.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng xem xét, quyết định việc bổ sung kinh phí mua bù gạo dự trữ quốc gia từ dự phòng của ngân sách; xem xét, phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại một số quốc gia; xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 11.

Phiên họp thứ 18 UBTVQH: Lấy ý kiến Nhân dân về Luật Đất đai (sửa đổi) 2
Toàn cảnh phiên họp. 

Nhóm nội dung thứ hai là Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về một số nội dung để chuẩn bị Kỳ họp bất thường lần thứ hai của Quốc hội.

UBTVQH cho ý kiến quy hoạch tổng thể quốc gia theo quy định của Luật Quy hoạch; việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi); về việc tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết 30/2021/QH15 Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XV và đề xuất một số cơ chế, chính sách về y tế.

Cho ý kiến về nhóm vấn đề về tài chính, ngân sách gồm việc điều chỉnh dự toán kinh phí bảo đảm hoạt động chưa sử dụng hết năm 2021 của Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan, việc bổ sung dự toán ngân sách nhà nước nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài (nguồn chi thường xuyên) năm 2021, về giải pháp xử lý, bất cập tại một số trạm thu phí, dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông theo hình thức BOT...

Chủ tịch Quốc hội đánh giá Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050 là một nhiệm vụ đặt ra theo quy định của Luật Quy hoạch năm 2017. Đây là lần đầu tiên nước ta xây dựng quy hoạch như vậy, chưa có tiền lệ; do đó, đây là việc rất mới và khó.

Tại phiên họp lần này, UBTVQH cũng nghe và cho ý kiến về Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lí dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi).

Chủ tịch Quốc hội làm rõ, dự án Luật này dự kiến được thông qua tại Kỳ họp thứ 4 vừa qua, nhưng để đảm bảo chất lượng cao nhất, đáp ứng yêu cầu cả trước mắt và lâu dài của ngành y tế thì Quốc hội, UBTVQH đã thống nhất với Chính phủ và trình Quốc hội là chưa xem xét thông qua.

UBTVQH cũng sẽ cho ý kiến về tổng kết đánh giá thực hiện Nghị quyết 30 của Quốc hội tại kỳ họp thứ Nhất và đề xuất thêm một số cơ chế, chính sách về y tế. Cùng với đó, UBTVQH hội sẽ cho ý kiến về một số vấn đề liên quan đến tài chính, ngân sách thuộc thẩm quyền Quốc hội quyết định.

Tin liên quan