Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Quận 12 trả kết quả hồ sơ hành chính công tận nhà cho người dân

    (VOH) - UBND quận 12 cho biết, quận vừa ký kết với Bưu điện Thành phố thực hiện dịch vụ phát trả kết quả hồ sơ hành chính công tận nhà.

    Theo đó, sau khi hoàn tất thủ tục yêu cầu cấp hồ sơ hành chính, người dân chỉ cần đăng ký với nhân viên tiếp nhận hồ sơ, kết quả sẽ được Bưu điện phát đến tận nhà một cách chính xác và nhanh chóng. Với dịch vụ “Phát trả kết quả hồ sơ hành chính công tận nhà”, UBND quận 12 mong muốn tạo sự tiện lợi cho người dân, góp phần giảm tải việc tiếp đón và phục vụ nhân dân./.


    Khánh Linh