Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Quận 7: Gần 800 đối tượng thuộc các diện được hưởng các chính sách ưu đãi người có công

    (VOH) - Để lập danh sách người có công với cách mạng được hưởng hoặc chưa hưởng đầy đủ các chính sách ưu đãi người có công, UBMTTQ quận 7 đã tiến hành tổng rà soát lại việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trong 2 năm (2014-2015).

    Kết quả rà soát cho thấy, hiện nay, quận 7 có gần 800 đối tượng thuộc các diện được hưởng các chính sách ưu đãi người có công gồm: các Mẹ Việt Nam anh hùng, thân nhân thờ cúng Mẹ Việt Nam anh hùng; liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ, các đối tượng là thương, bệnh binh, thân nhân của thương bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; thân nhân của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, đối tượng người có công giúp đỡ cách mạng, cựu thanh niên xung phong...

    Lệ Loan