Ra mắt câu lạc bộ bảo vệ trẻ em trên không gian mạng

VOH - Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA) vừa ra mắt CLB Bảo vệ trẻ em Việt Nam trên không gian mạng (VCSC), nhằ thúc đẩy các hoạt động bảo vệ trẻ em trên không gian mạng.

CLB Bảo vệ trẻ em Việt Nam trên không gian mạng có sự tham gia của 11 thành viên ban đầu, là các doanh nghiệp, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực hỗ trợ, bảo vệ trẻ em tại Việt Nam. Chủ nhiệm VCSC là ông Ngô Tuấn Anh, Phó Chủ tịch VNISA, Tổng Giám đốc công ty SCS.

Ra mắt câu lạc bộ bảo vệ trẻ em trên không gian mạng 1
Ra mắt câu lạc bộ bảo vệ trẻ em trên không gian mạng 

VCSC sẽ có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất, đóng góp ý kiến xây dựng các chính sách, văn bản pháp luật của nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ trẻ em trên mạng; phối hợp với các cơ quan Nhà nước tuyền truyền, nâng cao nhận thức và kỹ năng bảo vệ trẻ em trên không gian mạng một cách hiệu quả thiết thực; t

Theo số liệu của Bộ LĐTB&XH, thời gian trẻ dùng internet lên tới 6-7 giờ mỗi ngày. Độ tuổi trẻ em Việt Nam sử dụng internet đang ngày càng trẻ hoá, đa số bắt đầu sử dụng chủ động từ 9-11 tuổi.