Sẽ hình thành các trung tâm dự trữ thuốc hiếm, thuốc hạn chế nguồn cung

Tin liên quan