Số liệu thống kê, cung cấp cần hết sức chính xác, thận trọng

(VOH) - Hội nghị triển khai tổng điều tra kinh tế năm 2017 do Phó Chủ tịch UBND TP Lê Thanh Liêm chủ trì diễn ra vào chiều ngày 17/2.

Ông Huỳnh Văn Hùng, Cục trưởng Cục thống kê, Phó Trưởng ban thường trực ban chỉ đạo thành phố đánh giá, cuộc tổng điều tra lần này được triển khai nhằm thu thập thông tin của các cơ sở kinh tế, đơn vị hành chính sự nghiệp về số lượng và trình độ lực lượng lao động; kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, mức độ ứng dụng công nghệ thông tin; cơ cấu và sự phân bố của các cơ sở, lực lượng lao động theo từng ngành, địa bàn, theo cấp hành chính.

Việc xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê quan trọng phục vụ cho việc tính toán Tổng sản phẩm trên địa bàn TP (GRDP) năm 2016 và đánh giá tình hình phát triển của doanh nghiệp, cơ sở hành chính sự nghiệp trong những năm qua. Theo ông Hùng, đây là cuộc điều tra có quy mô, tính chất phức tạp, phạm vi điều tra rộng, có liên quan đến nhiều đối tượng. Đặc biệt, càng phức tạp hơn đối với thành phố lớn như TPHCM với số lượng cơ sở kinh tế chiếm hơn 30% số lượng của cả nước.

UBND TP cũng đã ban hành chỉ thị tổng điều tra kinh tế năm 2017 trên địa bàn TPHCM. Hiện trên địa bàn TPHCM có 295.000 doanh nghiệp. Năm 2016, thành phố phát triển mới 36.000 doanh nghiệp, giải thể khoảng 2.000.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Lê Thanh Liêm – Trưởng ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2017 trên địa bàn TP, năm nay, theo kế hoạch, TP sẽ phát triển thêm 50.000 doanh nghiệp.

Phó Chủ tịch UBND TP Lê Thanh Liêm – Trưởng ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2017 trên địa bàn TPHCM phát biểu tại hội nghị

Riêng các quận huyện như Bình Tân, năm qua, đơn vị này đã phát triển mới 2.800 doanh nghiệp. Tổng số vốn đầu tư 16.000 tỷ đồng. Ngân sách thành phố giao 1.900 tỷ đồng nhưng quận này đạt 2.500 tỷ đồng. TP cũng giao năm 2017, Bình Tân phát triển thêm 4.000 doanh nghiệp mới. Đối với Bình Chánh, năm 2016 phát triển thêm 1.300 doanh nghiệp, thành phố giao năm 2017 quận này có thêm 2.000 doanh nghiệp mới.

Ông Liêm nhìn nhận, trên địa bàn TP, do tính chất 24 quận, huyện khác nhau, vì vậy, thành phố sẽ tính toán chính thức giao chỉ tiêu cho từng quận huyện. Mỗi năm, TPHCM phát triển khoảng 24.000 doanh nghiệp. Như vậy bình quân 1 tháng, TP có khoảng 2.000 doanh nghiệp.

Riêng năm 2016, con số này tăng đột biến với 36.000 doanh nghiệp mới được thành lập. Riêng hộ kinh doanh cá thể, theo Cục thuế báo cáo có trên dưới 280.000 hộ, trong đó, có 40.000 hộ đăng ký cho thuê.

Cho rằng kinh tế của TPHCM là trọng điểm của cả nước nên số liệu của thành phố có ảnh hưởng rất lớn đến số liệu của quốc gia, ông Liêm phân tích, cứ 1% GDP của thành phố là 10.000 tỷ đồng; 1% ngân sách của thành phố là 3.000 tỷ đồng, đo đó yêu cầu số liệu khi thống kê, cung cấp cần hết sức chính xác, thận trọng, kỹ lưỡng, đầy đủ, đúng tiến độ và không được công bố khi chưa cho phép.