Tặng 500 phần quà cho trẻ em và hỗ trợ vốn cho 20 hộ phụ nữ dân tộc nghèo vùng cao

Tin liên quan