Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Tăng lương tối thiểu vùng từ ngày nào?

  (VOH) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 141/2017 quy định mức lương tối thiểu vùng năm 2018 đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

  Nghị định này sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2018 với mức điều chỉnh tiền lương tăng cao nhất là 230.00 đồng/người/tháng và thấp nhất là 180.000 đồng/người /tháng.

  Ảnh minh họa: Vietnambiz

  Mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp thuộc vùng I là 3.980.000 đồng/tháng, vùng II là 3.530.000 đồng/tháng, vùng III là 3.090.000 đồng/tháng và vùng IV là 2.760.000 đồng/tháng.

  Tức là được điều chỉnh tăng khoảng 6,5% so với mức tiền lương đang áp dụng của năm 2017. Nghị định cũng nêu rõ, địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng được quy định theo đơn vị hành chính cấp quận, huyện, thị xã và thành phố trực thuộc tỉnh. Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn nào thì áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định đối với địa bàn đó./.

  Mỹ Trang