Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Tăng mức cho vay hộ gia đình vùng khó khăn lên 50 triệu đồng

  (VOH) - Từ ngày 15/3/2016, mức vốn cho vay đối với một hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tại những vùng khó khăn sẽ được tăng lên mức tối đa là 50 triệu đồng thay vì được vay tối đa 30 triệu đồng như hiện nay.

  Hộ nghèo Bắc Giang làm thủ tục vay vốn (Ảnh: vbsp)

  Đây là nội dung của Quyết định 306/QĐ-TTg về điều chỉnh mức cho vay đối với hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành.

  Theo Quyết định 306/QĐ-TTg , trong một số trường hợp cụ thể, mức vốn vay của một hộ có thể trên 50 triệu đồng và Ngân hàng Chính sách xã hội sẽ căn cứ vào khả năng nguồn vốn, nhu cầu đầu tư và khả năng trả nợ của hộ sản xuất, kinh doanh, để quy định mức cho vay cụ thể, nhưng tối đa không quá 100 triệu đồng.

  Để được vay vốn trên 50 triệu đồng, ngoài điều kiện chung như phải có dự án hoặc phương án sản xuất, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ hay cư trú hợp pháp tại nơi thực hiện dự án hoặc phương án sản xuất…, người vay còn phải phù hợp với điều kiện: Có vốn tự có (bao gồm: Giá trị vật tư, quyền sử dụng đất, lao động, tiền vốn) tham gia tối thiểu bằng 20% tổng nhu cầu vốn của dự án hoặc phương án sản xuất, kinh doanh; cam kết sử dụng tài sản hình thành từ vốn vay để làm tài sản bảo đảm tiền vay.

  Ngoài ra, mức bảo đảm tiền vay quy định tại Điều 10 Quyết định số 31/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khan cũng được điều chỉnh khi người vay vốn đến 50 triệu đồng không phải thực hiện bảo đảm tiền vay. Người vay vốn từ trên 50 triệu đồng phải thực hiện bảo đảm tiền vay bằng tài sản hình thành từ vốn vay theo quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm.

  Quyết định này áp dụng cho những khoản vay được ký hợp đồng mới kể từ ngày15/3/2016, không thực hiện cho vay bổ sung đối với dư nợ cũ của hợp đồng đã ký trước thời gian điều chỉnh mức cho vay theo Quyết định này.

  Tính đến hết tháng 11/2015, Chương trình đã cho trên 1,8 triệu lượt hộ vay vốn, và hiện có gần 680.000 hộ đang còn dư nợ.

  LH (Tổng hợp)