Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Tháng công nhân 2019 : Mỗi công đoàn cơ sở một lợi ích đoàn viên

  (VOH) - Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam triển khai kế hoạch thực hiện Tháng Công nhân năm 2019 với chủ đề “Mỗi Công đoàn cơ sở, một lợi ích đoàn viên”.

  Theo đó, các cấp công đoàn tập trung thực hiện các hoạt động nhằm phát huy vai trò của giai cấp công nhân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

  Chú trọng thực hiện các chương trình phúc lợi cho đoàn viên, chăm lo mái ấm công đoàn, thăm hỏi, tặng quà cho công nhân hoàn cảnh khó khăn hoặc bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

  suat-an-cong-nhan

  Công đoàn cơ sở phải thương lượng doanh nghiệp chăm lo suất ăn cho người lao động phải từ 15.000 đồng trở lên

  Thực hiện thương lượng với người sử dụng lao động để người lao động có “Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn”; Nâng giá trị bữa ăn ca của người lao động từ 15.000 đồng trở lên; Tổ chức chăm sóc sức khỏe, các hoạt động văn hóa, thể thao, nâng cao đời sống tinh thần cho công nhân...

  Riêng  trong Tháng công nhân 2019, cấp Tổng Liên đoàn sẽ tổ chức chương trình Thủ tướng gặp gỡ và đối thoại với công nhân kỹ thuật bậc cao. 

  Đây là dịp để người đứng đầu Chính phủ lắng nghe những đề xuất chính sách, phát huy vai trò của đội ngũ công nhân, người lao động kỹ thuật bậc cao trong xây dựng đất nước thời kỳ hội nhập và phát triển.

   

  Mỹ Trang