Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Thanh tra toàn diện dự án Thảo Cầm Viên mới

  (VOH) - Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình về việc giải quyết khiếu nại của một số người dân liên quan đến dự án Thảo Cẩm Viên mới, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh.

  Dự án Thảo Cầm Viên mới vẫn "đắp chiếu". Ảnh: PLO

  Phó Thủ tướng giao Thanh tra Chính phủ thanh tra toàn diện dự án xây dựng Thảo Cẩm Viên mới, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 1/5/2017.

  UBND Thành phố Hồ Chí Minh xem xét, đánh giá lại sự cần thiết và tính khả thi của dự án, năng lực của chủ đầu tư; xác định lại nguyên nhân triển khai dự án chậm tiến độ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 1/3/2017.

  P.N