Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Thêm 2 trạm thu phí sẽ bị giám sát chặt doanh thu

  (VOH) - 2 trạm thu phí BOT bị Tổng cục Đường bộ giám sát doanh thu là Trạm thu phí Bắc Hải Vân (Thừa Thiên-Huế) và Trạm thu phí Km 1841+912 Quốc lộ 1A (Đồng Nai).

  Trạm thu phí Bắc Hải Vân bị kiểm tra, giám sát đợt này. 

  Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có quyết định kiểm tra, giám sát công tác thu phí đối với 2 trạm do các nhà đầu tư BOT quản lý và khai thác bao gồm: Trạm thu phí Bắc Hải Vân (Thừa Thiên-Huế) do Công ty cổ phần Phước Tượng-Phú Gia BOT khai thác và Trạm thu phí Km 1841+912 Quốc lộ 1A (Đồng Nai) do Công ty cổ phần Đồng Thuận khai thác.

  Đoàn kiểm tra sẽ thực hiện kiểm tra, giám sát công tác thu phí và doanh thu thu phí trong vòng 10 ngày, bắt đầu từ 15/3; sẽ yêu cầu các nhà đầu tư BOT báo cáo những nội dung kiểm tra và chấp hành việc kiểm tra, giám sát; lập biên bản, kiến nghị xử lý theo quy định.

  Trong lần kiểm tra, giám sát này sẽ có đại diện Cục An ninh kinh tế (Bộ Công an), đại diện cơ quan thuế địa phương cùng phối hợp kiểm tra, giám sát.

  Theo thống kê, đến thời điểm này Tổng cục Đường bộ đã kiểm tra, giám sát được 16 trạm thu phí BOT. Nếu tính cả 2 trạm vừa có quyết định giám sát sẽ có 18 trạm thu phí BOT được kiểm tra, giám sát trong tổng số khoảng 60 trạm trên địa bàn cả nước.

  BT