028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
icon-radio-fm-999-mhz
logo-voh-radio-online
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571

Thông báo Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa X

Hội nghị lần thứ 2 Thành ủy khóa X họp ngày 01 và sáng ngày 02 tháng 12 năm 2015 đã thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, ngân sách, công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác dân vận năm 2015, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2016; cho ý kiến, thông qua Chương trình làm việc toàn khóa của Thành ủy khóa X và chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa X của Ban Thường vụ Thành ủy và một số nội dung quan trọng khác. Hội nghị thống nhất đánh giá:

1. Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, kinh tế trong nước còn nhiều khó khăn; Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo với quyết tâm chính trị cao, phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2015 đạt được những kết quả quan trọng. Kinh tế thành phố tăng trưởng 9,8% so cùng kỳ và đạt mức tăng trưởng cao nhất trong 3 năm, chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh được cải thiện; tình hình sản xuất - kinh doanh có nhiều chuyển biến tích cực, chỉ số giá tiêu dùng được kiểm soát tốt. Quản lý đô thị được tăng cường, kết cấu hạ tầng kỹ thuật - xã hội có nhiều tiến bộ, bảo vệ môi trường có chuyển biến tích cực. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có tiến bộ; tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn; hoàn thành xây dựng Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại trung tâm thành phố. Huy động sức dân chăm lo cho dân đạt nhiều kết quả tốt, nhất là chăm lo các đối tượng diện chính sách, hộ nghèo, cận nghèo; hoàn thành sớm Chương trình giảm nghèo thành phố giai đoạn 2014 - 2015, cơ bản hoàn thành Chương trình xây dựng nông thôn mới. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Những kết quả trên góp phần quan trọng hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội 5 năm 2011 - 2015 và tạo đà cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Tuy nhiên, năng suất lao động, chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh của kinh tế thành phố còn thấp, doanh nghiệp và người sản xuất - kinh doanh còn đang rất khó khăn; việc ứng dụng khoa học - công nghệ trong quản lý, sản xuất còn nhiều hạn chế; chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu phát triển; công tác quản lý đô thị và môi trường còn nhiều bất cập; kết quả giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới chưa thật bền vững; giải quyết những vấn đề bức xúc của người dân về ùn tắc giao thông, ngập nước, ô nhiễm môi trường, quá tải bệnh viện, tình hình an ninh trật tự… chưa tạo được đột phá.

Hội nghị thống nhất đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, ngân sách năm 2016 là: tập trung mọi nguồn lực đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế gắn với việc nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của kinh tế thành phố; thúc đẩy phát triển sản xuất - kinh doanh, tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng gắn với chỉnh trang và phát triển đô thị, cung cấp nước sạch, giảm ùn tắc giao thông, giảm ngập nước, giảm ô nhiễm môi trường; bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng sống của Nhân dân; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm công vụ của cán bộ, công chức; tăng cường tiếp xúc, đối thoại trực tiếp, giải quyết những vấn đề bức xúc của Nhân dân; mở rộng và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

2. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác dân vận năm 2015 đạt được những kết quả tích cực. Việc tổ chức học tập, quán triệt, thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng tiếp tục đổi mới; việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nhất là ý thức “làm theo” ngày càng thể hiện rõ, gắn với thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đã tạo chuyển biến về nhận thức và hành động khắc phục, sửa chữa hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình, phê bình hàng năm, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu. Tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X nhiệm kỳ 2015 - 2020; công tác cán bộ, nhất là công tác quy hoạch, đào tạo và luân chuyển cán bộ, chuẩn bị đội ngũ cán bộ kế thừa đã góp phần nâng cao chất lượng cấp ủy các cấp khóa mới, tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ tuổi tăng hơn so với nhiệm kỳ trước. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng được tăng cường. Công tác xây dựng chính quyền các cấp của thành phố có tiến bộ. Nhận thức về công tác dân vận của các cấp ủy, chính quyền và cán bộ, đảng viên có chuyển biến tốt. Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được đẩy mạnh, các quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của công dân được bảo đảm tốt hơn. Phương thức và nội dung hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội được đổi mới với trọng tâm hướng về cơ sở, tập trung xây dựng, củng cố tổ chức, tập hợp quần chúng, xây dựng lực lượng chính trị nòng cốt.

Tuy nhiên, việc đổi mới phương thức tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng chưa đạt yêu cầu; học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh lan tỏa chưa mạnh. Việc rà soát, sửa đổi, bổ sung một số quy định, quy chế, việc xây dựng một số đề án thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và thực hiện Kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về các giải pháp khắc phục, sửa chữa hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình, phê bình chưa đạt như mong muốn; ở một số nơi tự phê bình, phê bình, đấu tranh xây dựng nội bộ chưa tốt; tình trạng quan liêu, nhũng nhiễu của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức vẫn còn bức xúc, trách nhiệm của người đứng đầu trong tiếp xúc, đối thoại, giải quyết kiến nghị của công dân chưa cao; chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội một số nơi còn yếu, hiệu quả giám sát, phản biện xã hội chưa rõ nét.

Hội nghị thống nhất đề ra nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác dân vận năm 2016. Trong đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo học tập, quán triệt, triển khai thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ thành phố; lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, tạo được chuyển biến rõ nét hơn trong công tác xây dựng Đảng. Sắp xếp, kiện toàn, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, chuyên nghiệp, sát hợp với đặc điểm của một đô thị đặc biệt, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Nâng cao hơn nữa hiệu quả cải cách hành chính, phục vụ Nhân dân tốt hơn, xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, tạo niềm tin cho doanh nghiệp trong và ngoài nước mạnh dạn đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội. Đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí. Thực hiện tốt hơn công tác dân vận của hệ thống chính trị. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và quyền làm chủ của Nhân dân. Chăm lo xây dựng Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh. Huy động, phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực và sức sáng tạo của Nhân dân. Không ngừng nâng cao đời sống vật chất và văn hóa tinh thần của Nhân dân.

3. Hội nghị thông qua Chương trình làm việc toàn khóa của Thành ủy khóa X nhằm cụ thể hóa, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ thành phố với yêu cầu giải quyết kịp thời những vấn đề mới, vấn đề phát sinh trong đời sống xã hội theo đúng trách nhiệm, quyền hạn của Thành ủy; nâng cao hơn nữa hiệu quả tổ chức thực hiện, đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống; đặc biệt là việc triển khai thực hiện 7 chương trình đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ thành phố ngay trong quý I năm 2016.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị chỉ đạo Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu Thành ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, ngân sách, công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác dân vận năm 2016, phải lãnh đạo kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, định kỳ kiểm điểm việc thực hiện Kết luận 72-KL/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, đánh giá những hạn chế, khuyết điểm đã khắc phục, sửa chữa; cập nhật, bổ sung các hạn chế, khuyết điểm mới phát sinh để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện khắc phục, sửa chữa trong thời gian tới; thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, bố trí cán bộ, tạo nguồn cán bộ kế thừa, nhất là cán bộ nữ, cán bộ trẻ tuổi; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác cải cách hành chính, lãnh đạo thực hiện tốt chủ trương tinh giản biên chế của Trung ương, tạo sự chuyển biến rõ rệt trong khắc phục tình trạng nhũng nhiễu, vòi vĩnh, tiêu cực của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện tốt công tác dân vận của chính quyền, công tác tiếp công dân và đối thoại với dân, việc ban hành quy định, chính sách và giải quyết công việc cho dân phải đảm bảo quyền lợi hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; chuẩn bị công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; thực hiện mạnh mẽ các giải pháp nhằm nâng cao tỷ trọng đóng góp của các yếu tố năng suất tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng kinh tế; đầu tư đổi mới khoa học - công nghệ, phát triển nông nghiệp công nghệ cao; đẩy mạnh thực hiện kích cầu đầu tư để phát triển công nghiệp hỗ trợ, chú trọng doanh nghiệp vừa và nhỏ; nâng cao chất lượng các tiêu chí và tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới; giao trách nhiệm cụ thể cho các sở ngành liên quan tham mưu thực hiện tốt việc nâng cao hiệu quả đầu tư công, tránh dàn trãi, lãng phí; triển khai thực hiện hiệu quả 5 nhóm giải pháp Chương trình giảm nghèo bền vững thành phố giai đoạn 2016 - 2020.

Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị và kết luận Hội nghị, Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy hoan nghênh các ý kiến thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, trí tuệ, trách nhiệm cao tại Hội nghị; thống nhất đánh giá những kết quả đạt được trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và công tác dân vận năm 2015, góp phần quan trọng hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội 5 năm 2011 - 2015, tạo tiền đề phát triển cho năm 2016 và giai đoạn phát triển tiếp theo. Đồng chí yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tích cực, chủ động, xác định rõ nội dung nhiệm vụ, giải pháp cụ thể của ngành, địa phương, đơn vị mình để thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2016; kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng, không ngừng xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý có bản lĩnh chính trị, hết lòng, hết sức phục vụ Nhân dân, xây dựng tiêu chí đánh giá cán bộ theo chức danh, tạo chuyển biến trong công tác đánh giá cán bộ; đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy thông qua đổi mới cách thức ban hành nghị quyết, kết luận, tổ chức học tập nghị quyết, phương thức kiểm tra, giám sát việc cụ thể hóa, đưa nghị quyết vào cuộc sống; đổi mới phương pháp, phong cách làm việc của cán bộ, phải tạo chuyển biến rõ rệt trong cải cách thủ tục hành chính và khắc phục tình trạng tiêu cực, nhũng nhiễu, vòi vĩnh, gây phiền hà doanh nghiệp và công dân của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức. Tập trung triển khai thực hiện 7 chương trình đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ thành phố, tạo sự chuyển biến tích cực trong giải quyết những vấn đề bức xúc của Nhân dân trên các lĩnh vực; kiên trì thực hiện các chương trình an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, phòng chống dịch bệnh, an toàn thực phẩm…; nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Năm 2016 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ thành phố và Kế hoạch phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội 5 năm 2016 - 2020, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa X kêu gọi toàn Đảng bộ, toàn quân và Nhân dân thành phố tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, năng động, sáng tạo, đoàn kết, ra sức khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu với quyết tâm chính trị cao nhất thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác dân vận năm 2016.

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ KHÓA X