Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên vào ngày 26/3/2023

(VOH) – Thủ tướng Chính phủ sẽ đối thoại với thanh niên tại Trụ sở Chính phủ với 5 nhóm vấn đề.

Hội nghị dự kiến tổ chức vào ngày 26/3/2023 tại trụ sở Chính phủ.

Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành kế hoạch tổ chức hội nghị đối thoại của Thủ tướng Chính phủ với thanh niên năm 2023; chuẩn bị kỹ các nhóm câu hỏi đảm bảo sinh động và chuyển thông điệp rõ ràng, chính xác, sát thực tiễn mà thanh niên mong muốn.

Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên vào ngày 26/3/2023 1
Thủ tướng Chính phủ sẽ đối thoại với thanh niên dự kiến ngày 26/3/2023. 

Theo quy định tại Nghị định số 13, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND các cấp có trách nhiệm tổ chức đối thoại với thanh niên ít nhất mỗi năm một lần.

Nội dung đối thoại gồm: việc thực hiện cơ chế, chính sách và các quy định của pháp luật đối với thanh niên; hoạt động của các cơ quan, tổ chức liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của thanh niên; những nội dung thuộc thẩm quyền hoặc trách nhiệm báo cáo với cơ quan có thẩm quyền giải quyết các kiến nghị của thanh niên; vai trò, trách nhiệm của thanh niên trong học tập, lao động, rèn luyện, tham gia phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc; những kiến nghị, đề xuất khác của thanh niên.