Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp các đại sứ lên đường nhận nhiệm vụ

Tin liên quan