Thủ tướng Phạm Minh Chính: Việt Nam không chọn bên, mà chọn công lý và lẽ phải

(VOH) – Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, đường lối đối ngoại của Việt Nam là không chọn bên, mà chọn công lý và lẽ phải, là bạn bè tốt, là đối tác tin cậy với tất cả các nước trên thế giới.

Phát biểu chất vất Thủ tướng Chính phủ, đại biểu Nguyễn Anh Trí (TP Hà Nội) cho rằng, thế giới đang có nhiều diễn biến khó lường, khó đoán định. Đại biểu đề nghị Thủ tướng cho biết một số định hướng đối ngoại cơ bản và thái độ của Việt Nam. "Nhân dân, cử tri, đại biểu Quốc hội muốn biết quan điểm của Đảng, của Chính phủ về vấn đề này để thống nhất phát ngôn và hành động", đại biểu Trí nói.

Đặt vấn đề chất vấn tại hội trường, đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Thu Dung (tỉnh Thái Bình) cho rằng, việc dạy văn hóa trung học phổ thông trong các trường, khối giáo dục nghề nghiệp chưa có văn bản hướng dẫn, do vậy đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho biết ý kiến về vấn đề này?

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Việt Nam không chọn bên, mà chọn công lý và lẽ phải 1
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trả lời chất vấn các đại biểu Quốc hội.

Trả lời các đại biểu Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết trong cương lĩnh Đại hội XIII, Hiến pháp đã quy định rất rõ Việt Nam theo đuổi đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, là bạn bè tốt, là đối tác tin cậy với tất cả các nước trên thế giới, vì sự phát triển, là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Việt Nam thực hiện đường lối này với 3 trụ cột chính: Ngoại giao chính trị, kinh tế, văn hóa và thu được nhiều kết quả quan trọng, ứng phó linh hoạt với các sự kiện quốc tế.

Đường lối đối ngoại của Việt Nam là không chọn bên, mà chọn công lý và lẽ phải. Thủ tướng biểu dương Bộ Ngoại giao đã tích cực thực hiện chiến lược vắc-xin với công việc ngoại giao vắc-xin. Sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế, Việt Nam đã đảm bảo chăm sóc tốt sức khỏe cho người dân mà vẫn đảm bảo tiết kiệm chi phí…

Về vấn đề văn hóa, Thủ tướng cho biết, chúng ta đã cụ thể hóa chủ trương đường lối của Đảng, đặt ngang tầm văn hóa với chính trị, kinh tế, xã hội. Kết quả thực hiện trong thời gian vừa qua, nhận thức về vấn đề văn hóa đang được nâng lên, mang đến sự thay đổi trong hành động, đưa đến những kết quả tốt hơn trong thời gian tới.

Theo Thủ tướng, cần có sự đầu tư về nguồn lực, thể chế, con người để phát huy tối đa bản sắc, nền văn hóa Việt Nam, xây dựng con người Việt Nam, phát huy tối đa năng lực, văn hóa con người Việt Nam cho quá trình xây dựng, bảo vệ Tổ quốc…

Tin liên quan