028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
icon-radio-fm-999-mhz
logo-voh-radio-online
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571

Thủ tướng: Tập đoàn, Tổng công ty cần triển khai các dự án đầu tư lớn, trọng điểm

(VOH) – Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư của các tập đoàn, tổng công ty để phát triển kinh tế xã hội đất nước.

Sáng 18/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị làm việc với Ủy ban Quản lý vốn nhà nước (UBQLVNN) tại doanh nghiệp và các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước trực thuộc Ủy ban.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng yêu cầu UBQLVNN, các tập đoàn, tổng công ty trực thuộc cần tập trung khắc phục những hạn chế, yếu kém thời gian qua và đổi mới hoạt động của UBQLVNN.

Thủ tướng nhấn mạnh, UBQLVNN phải thúc đẩy các doanh nghiệp trực thuộc phát triển tốt hơn nữa, thực hiện tốt trọng trách là nòng cốt, tạo sự lan tỏa trong phát triển đất nước.

Thủ tướng yêu cầu, phải nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cả về trình độ chuyên môn trong lĩnh vực được phân công, đáp ứng được tốt hơn nhiệm vụ được giao; Nghiên cứu, đề xuất với cấp có thẩm quyền về việc giao nhiệm vụ cho DNNN triển khai nghiên cứu đầu tư một số dự án quan trọng phục vụ phát triển KTXH.

UBQLVNN chịu trách nhiệm với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc kiểm tra, giám sát, kịp thời xử lý đối với những dự án không hiệu quả, thua lỗ, thất thoát vốn nhà nước; bảo toàn và phát triển vốn nhà nước, góp phần vào phát triển KT-XH của đất nước.

Thủ tướng: Tập đoàn, Tổng công ty cần triển khai các dự án đầu tư lớn, trọng điểm 1
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Để phát huy nguồn lực to lớn của 19 doanh nghiệp thuộc UBQLVNN, Thủ tướng đề nghị nâng cao nhận thức về trách nhiệm, vai trò của người đứng đầu DNNN về đẩy mạnh đầu tư; khẩn trương trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt chiến lược, kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển gắn với phát triển ngành, lĩnh vực kinh tế - kỹ thuật của tập đoàn, tổng công ty.

Thủ tướng nhấn mạnh, người đứng đầu các tập đoàn, tổng công ty sớm nghiên cứu đề xuất giải pháp, sáng kiến để nâng cao hiệu quả hoạt động, năng lực cạnh tranh. 

Đề xuất, báo cáo cấp có thẩm quyền trong việc đầu tư, thực hiện các dự án lớn, trọng điểm, tạo tiền đề và động lực cho phát triển, đặc biệt trong các lĩnh vực năng lượng, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông quốc gia, viễn thông, CNTT và chuyển đổi số.

Nâng cao năng lực xây dựng và phê duyệt các dự án khả thi, tránh việc kéo dài trong tổ chức triển khai, làm giảm hiệu quả nguồn lực đầu tư, hiệu quả của dự án.

Đối với các bộ, cơ quan, địa phương Thủ tướng yêu cầu, kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc liên quan đến các quy định của pháp luật, thẩm quyền của cơ quan quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư, cơ cấu lại, thoái vốn, sắp xếp lại nhà, đất... của doanh nghiệp.

Thực hiện vai trò giám sát của cơ quan quản lý nhà nước đối với việc thực hiện quyền, chức năng nhiệm vụ của cơ quan đại diện chủ sở hữu, trong đó có UBQLV, tuyệt đối không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực, làm thất thoát vốn, tài sản của Nhà nước.