Thủ tướng yêu cầu thanh tra về cung ứng điện của EVN

VOH - Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa có công điện về việc thực hiện các giải pháp bảo đảm cung ứng điện mùa khô năm 2023 và thời gian tới.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương rà soát, đánh giá kỹ về tình hình cung ứng điện. Đặc biệt cần rà soát các yếu tố phát sinh để tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; hướng dẫn EVN xây dựng các kịch bản chủ động kịp thời ứng phó, hoàn thành việc này trước ngày 10/6.

Bộ Công Thương phải hoàn thiện chỉ thị của Thủ tướng về tiết kiệm điện 2023 - 2025; chỉ thị về đảm bảo cung ứng điện, cấp than, khí cho sản xuất điện. Các công việc này cần báo cáo, trình Thủ tướng trước ngày 8 và 15/6.

Với các dự án điện gió, điện mặt trời đã thực hiện đầu tư xây dựng nhưng không đáp ứng thời hạn áp dụng cơ chế giá FIT (đã hết hạn), cần nghiên cứu, hướng dẫn xử lý dứt điểm theo thẩm quyền. Trong đó, cần hướng dẫn về công tác đàm phán giá điện trên tinh thần "lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ", hoàn thành trong tháng 6/2023.

Thủ tướng yêu cầu thanh tra về cung ứng điện của EVN 1
Xây dựng kịch bản chủ động ứng phó, tăng cường tiết kiệm điện

Liên quan tới lưới điện truyền tải, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương rà soát để hướng dẫn đầu tư, trong đó có đầu tư theo hình thức hợp tác công tư và trình Thủ tướng ban hành kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII.

Thủ tướng giao Bộ Công Thương khẩn trương điều chỉnh việc quản lý, chỉ đạo Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia về bộ theo quy định trong tháng 6/2023; nghiên cứu thực hiện các chính sách phù hợp, hiệu quả.

Với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Thủ tướng yêu cầu huy động mọi nguồn lực, nỗ lực cao nhất các giải pháp bảo đảm cung ứng điện. EVN chủ động xây dựng các kịch bản linh hoạt ứng phó với những khó khăn về cung ứng điện.

Tập đoàn này được giao trực tiếp tháo gỡ khắc phục sự cố các nhà máy điện, nhất là các nhà máy điện tại miền Bắc để đưa vào vận hành trong thời gian sớm nhất.

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản (TKV) và Tập đoàn Dầu Khí Việt Nam (PVN) cung cấp đủ than, khí cho các nhà máy điện theo đề nghị của EVN và khắc phục ngay sự cố các nhà máy điện thuộc thẩm quyền, đưa vào vận hành trong tháng 6.

UBND các tỉnh, thành phố cùng EVN, các tổng công ty, công ty điện lực thực hiện các kịch bản ứng phó khó khăn cung ứng điện, tiết kiệm điện thời gian tới.

Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Công Thương chỉ đạo thành lập đoàn thanh tra chuyên ngành theo quy định của pháp luật về quản lý và cung ứng điện của EVN từ ngày 1/1/2021 đến ngày 1/6/2023.

Tin liên quan