Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Tiến tới xã hội hóa trong khám sức khỏe tiền hôn nhân

  (VOH) - Sáng 23/7, Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thành phố đã triển khai mô hình khám sức khỏe tiền hôn nhân năm 2013.

  Khám sức khỏe tiền hôn nhân giúp hạn chế những nguy cơ dị tật ở con cái sau này. Ảnh: giadinh.net

  Theo đó, thành phố sẽ tiếp tục duy trì 26 câu lạc bộ, 20 điểm mô hình mới tại 20 quận, huyện sẵn có từ năm 2012, đồng thời mở rộng thêm 24 câu lạc bộ tại địa bàn 24 quận, huyện sao cho mỗi quận, huyện có 1 phường, xã, thị trấn triển khai một câu lạc bộ tiền hôn nhân.

  Điểm mới trong năm nay là sẽ vận động xã hội hóa nguồn kinh phí khám sức khỏe tiền hôn nhân. Từ nay đến cuối năm, Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thành phố phấn đấu tại các điểm mô hình có 7% nam, nữ chuẩn bị kết hôn có đăng ký kết hôn tại Phòng Tư pháp xã - thị trấn được khám sức khỏe, trong đó 4% chỉ tiêu khám trong mô hình và 3% chỉ tiêu vận động xã hội hóa; Phát hiện, điều trị và tư vấn về phòng tránh các nguy cơ sinh con bị khuyết tật, dị tật…

  Nhất Hương