028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
dai-hoi-dai-bieu-hcm
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571

Tiến tới xây dựng cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử

(VOH) - Sáng 30/7, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật TP đã tổ chức buổi giới thiệu về Luật Hộ tịch sẽ có hiệu lực thi hành từ 1/1/2016.

Ảnh minh họa: Vietq

Đây là Luật Hộ tịch đầu tiên của Việt Nam gồm 7 Chương 77 điều  được kỳ họp Quốc hội thứ 8 khoá XIII thông qua nhằm luật hoá các nghị định của chính phủ, tăng cường vai trò quản lý hộ tịch, tạo chuyển biến trong công tác đăng ký và quản lý hộ tịch.

Các chương của Luật qui định về những khái niệm, qui định đăng ký hộ tịch tại cấp UBND xã, huyện, tại cơ quan đại diện, qui định về cơ sở dữ liệu hộ tịch, trích lục hộ tịch, trách nhiệm quản lý nhà nước về hộ tịch, đội ngũ làm công tác hộ tịch và điều khoản thi hành.

Theo kế hoạch triển khai trong năm 2015, các bộ-ngành sẽ xây dựng 3 Nghị định, 3 Thông tư để triển khai Luật. Trong đó có nghị định về thủ tục cấp sổ định danh cá nhân cho trẻ em khi đăng ký khai sinh, việc cung cấp trao đổi thông tin giữa cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và nghị định về việc  quản  lý sử dụng cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử và việc đăng ký hộ tịch trực tuyến.

Minh Đạo