028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
icon-radio-fm-999-mhz
logo-voh-radio-online
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571
Sự kiện:  tin tức trong ngày

Tiếp tục phát huy, có trách nhiệm khi tham gia đàm phán những hiệp định, điều ước quốc tế

 (VOH) - Ngày 11/12, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ và giáo dục, đào tạo đã chủ trì cuộc họp với các bộ ngành.

Ngày 11/12, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ và giáo dục, đào tạo đã chủ trì cuộc họp với các bộ ngành thành viên.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kết luận cuộc họp.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kết luận cuộc họp.

Báo cáo của Thường trực Ban chỉ đạo cho biết, trong năm 2018, các bộ ngành đều chủ động, tích cực thực hiện các nhiệm vụ hội nhập, hợp tác quốc tế như tham gia tích cực vào các diễn đàn đa phương, quan hệ song phương; đăng cai tổ chức các sự kiện khu vực, quốc tế tại Việt Nam; rà soát, nghiên cứu, đề xuất sửa đổi hoàn thiện thể chế, chính sách trong nước để phù hợp với các cam kết quốc tế và khu vực mà Việt Nam là thành viên.

Bên cạnh những nhiệm vụ đã được nêu trong báo cáo, tại cuộc họp, lãnh đạo các bộ đã báo cáo thêm về các hoạt động quốc tế của ngành mình cũng như có đề xuất cụ thể. Nhiều ý kiến làm rõ thêm thực tế thiếu hợp tác giữa các thành viên Ban chỉ đạo đối với những vấn đề liên ngành trong hội nhập quốc tế, cũng như còn cách hiểu khác nhau về hội nhập quốc tế.

Đến nay, vẫn chưa có cơ chế đánh giá hiệu quả với các chỉ số về hội nhập quốc tế trong lĩnh vực văn hóa, xã hội, khoa học công nghệ và giáo dục, đào tạo.Việc thu thập số liệu gặp khó khăn dẫn đến tình trạng khó giám sát, đánh giá về mặt định lượng các hoạt động hội nhập quốc tế về văn hóa, xã hội, khoa học công nghệ và giáo dục đào tạo.Nguồn lực bố trí cho công tác hội nhập quốc tế còn hạn chế. Đa phần các cán bộ làm công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế đều kiêm nhiệm.

Thứ trưởng Bộ LĐTBXH Lê Quân, Tổng Thư ký Ban chỉ đạo cho rằng rất cần phải xác định những vấn đề mang tính liên ngành và phương hướng phối hợp giải quyết để kết quả hội nhập quốc tế thiết thực và rõ nét hơn.

Từ đề xuất của Thường trực Ban chỉ đạo, các bộ ngành thống nhất sẽ chọn những vấn đề hội nhập quốc tế lớn của bộ, ngành mình để phối hợp với các thành viên khác trong năm 2019. Đồng thời, khẩn trương chuẩn bị các vấn đề/chuyên đề ưu tiên cần giải quyết để đưa vào các chương trình nghị sự ASEAN năm 2020 khi Việt Nam làm Chủ tịch; lồng ghép các hoạt động hội nhập quốc tế vào công tác và kinh phí thường xuyên; củng cố quan hệ hợp tác song phương và các diễn đàn đa phương như ASEAN, APEC, ASEM…

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng những năm qua, các bộ, ngành không chỉ tích cực, chủ động tham gia hội nhập, triển khai thực hiện nhiều cam kết mà còn đưa ra nhiều sáng kiến được cộng đồng quốc tế đánh giá cao.

“Chúng ta chủ động hội nhập không chỉ vì lợi ích của đất nước, dân tộc mà còn đóng góp cho hoà bình, ổn định, phát triển trong khu vực và trên thế giới”, Phó Thủ tướng nói và đề nghị các bộ ngành cần tiếp tục phát huy, đặc biệt rất trách nhiệm khi tham gia đàm phán những hiệp định, điều ước quốc tế trong thời gian tới; tích cực trao đổi, thông tin với nhau.

Từng bộ ngành cũng cần tìm ra những lĩnh vực lợi thế, ví dụ như trong y tế, giáo dục, thực thi chính sách với dân tộc ít người… để hợp tác, hỗ trợ cho những nước kém phát triển, qua đó nâng cao vị thế quốc tế của Việt Nam. Đồng thời tham khảo kinh nghiệm, xu hướng quốc tế khi giải quyết đối với những vấn đề đang gặp phải ở trong nước.

Phó Thủ tướng lưu ý ngoài những vấn đề chuyên môn, cần tính tới xây dựng chiến lược đào tạo đội ngũ cán bộ đối ngoại, tăng cường hiệu quả tham gia ở các sự kiện, diễn đàn quốc tế ở ngoài nước, làm việc trong các tổ chức quốc tế.