Tìm thấy 2 thi thể du khách trong chuyến du lịch đẫm nước mắt