Tỉnh Trà Vinh hết cúm gia cầm và tỉnh Cao Bằng hết dịch lở mồm long móng gia súc

(VOH) - Theo Cục thú y, trong ngày 17/3, có 2 địa phương thoát khỏi danh sách địa phương có dịch bệnh gia súc gia cầm là tỉnh Trà Vinh hết cúm gia cầm và tỉnh Cao Bằng hết dịch lở mồm long móng gia súc. Bên cạnh đó, tình hình dịch bệnh cúm gia cầm cũng được cập nhật.

Ghi nhận tại phường Ngọc Hà, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang, có thêm 1 ổ dịch cúm gia cầm, buộc phải tiêu hủy gần 300 con gà vịt.

Như vậy, hiện nay, cả nước còn 23 ổ dịch cúm gia cầm H5N1 tại 13 tỉnh, thành phố, giảm 1 so với trước. Và 2 tỉnh Quảng Trị và Sơn La có ổ dịch lở mồm long móng chưa qua 21 ngày, cũng giảm 1 so với trước.


Khẩn trương dập tắt dịch cúm gia cầm - Ảnh: VNE.