Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Tổng lãnh sự quán Hà Lan thông  báo về Học bổng du học Hà Lan

  (VOH) - Tổng lãnh sự quán Hà Lan tại TP.HCM vừa thông báo về Học bổng du học Hà Lan cho các học sinh không mang quốc tịch cộng đồng chung Châu Âu, trong đó có Việt Nam với giá trị học bổng lên tới 5.000 Euro/sinh viên trong năm học đầu tiên.

  Đây là chương trình học bổng hoàn toàn mới, được tài trợ bởi Bộ Giáo dục, Văn hóa và Khoa học Hà Lan cùng các trường đại học nghiên cứu và đại học khoa học ứng dụng tại Hà Lan.

  Điều kiện tham dự xét tuyển học bổng là các học sinh đang dự định theo học chương trình cử nhân hoặc thạc sĩ toàn thời gian tại một trong các cơ sở giáo dục của Hà Lan, đáp ứng được các yêu cầu cụ thể của các nơi mà họ chọn học và chưa chưa từng nhận học bổng trước đó.

  Các ứng viên có thể tham khảo và nộp hồ sơ cho chương trình học bổng Hà Lan tại trang web: nesovietnam.org/hollandscholarship. Thời hạn nộp hồ sơ kéo dài đến 31/03/2015.

  Vũ Sơn